Välkommen på nordisk film till Kino Tapiola!

Välkommen på nordisk film till Kino Tapiola!

008-the-commune-trine-dyrhold-ulrich-thomsen-photo-ola-kjeldbye

Hanaholmens populära filmserie Månadens nordiska film fortsätter på Kino Tapiolas biograf i Esbo våren 2017. 
På grund av det stora grundsanerings- och förnyelseprojektet av Hanaholmens kulturcentrum ordnas filmvisningarna under tiden i Kino Tapiolas utrymmen på Tallbysket 2 i Esbo.
Vårens filmutbud (och länk till anmälningen):
 må 30.1. Kollektivet
må 27.2. Pojkarna

Det är fritt inträde till alla filmvisningar, men eftersom antalet platser är begränsat ska du förhandsboka din plats och lösa ut din biljett på Kino Tapiola med biljettkoden du får till e-posten. Bokade biljetter skall lösas ut på Kino Tapiola i god tid innan filmvisningen (kolla öppethållningstiderna), men allra senast 10 min innan filmen börjar. Vid förhinder ber vi er avboka reserverade biljetter genom att skicka epost till: info@kinotapiola.fi

I vår är det endast möjligt att förhandsboka 75 % av biljetterna, och de resterande 50 biljetterna delas ut på Kino Tapiola fr.o.m. kl. 17 på filmvisningsdagen då biografen och kaféet öppnar.

Filmerna visas i samarbete med Svenska nu, Walhalla och Kino Tapiola.

Tilläggsinformation:
info@hanaholmen.fi tel 09-435020
info@kinotapiola.fi tel 0400 885 779 (under öppethållningstiderna)