CALL FOR CONTRIBUTIONS 8.2 – 31.3.2017

CALL FOR CONTRIBUTIONS 8.2 – 31.3.2017

CallForContrsnu övrebalk

Vill du samarbeta med Svenska nu?

Svenska nu har samarbetat med kulturaktörer från Sverige och Finland redan i 10 år. I samband med Svenska nu:s 10-års jubileum vill nätverket höra vad kulturfältet har att erbjuda och ordnar ett öppet utrop där kulturaktörer kan föreslå nya program till vår verksamhet. Svenska nu betalar ersättning för skolprogrammen.

Fyll i formuläret HÄR om du vill ge ett programförslag

ANVISNINGAR FÖR PROGRAMFÖRSLAG

Svenska nu:s skolprogram stöder svenskundervinsingen i finska skolor runt om i hela landet. För att kunna delta i vårt öppna upprop ska ditt förslag uppfylla följande kriterier:

  • Programmet ska kunna anpassas till skolornas timlängd 45-75 minuter.
  • Programmet ska stöda skolornas svenskundervisning
  • Programmet ska vara anpassat till undervisning i främmande språk/ språkundervisningen i finska skolor

Vad kan vi erbjuda?

Två programförslag presenteras och utvärderas på Svenska nu-dagarna på Hanaholmen 5-6.10.2017. Vi erbjuder också ett av förslagen en skolturné våren 2018 och möjligheten till andra samarbeten i framtiden.

Bedömning

Programförslagen bedöms av Svenska nu:s personal. Vid behov konsulteras sakkunniga inom kulturfältet. Alla som har deltagit i det öppna uppropet får besked i början av juni 2017.

För mer information kontakta:web_pink-nu10
Programkoordinator Ilona Salonen
ilona.salonen@hanaholmen.fi
040 620 8676