Utbildningsdag om AIM-undervisningsmetoden i Åbo 18.3.

Utbildningsdag om AIM-undervisningsmetoden i Åbo 18.3.

Skulle du vilja lära dig nya sätt att undervisa i språk? Är du intresserad av aktiv språkundervisning?

Åbo-regionens S2-lärare arrangerar en utbildningsdag på lördag 18.3.2017 kl. 9-15:00 på Arken (Tehtaankatu 2) i Åbo. Utbildningsdagens tema är AIM-undervisningsmetoden som utvecklats i Kanada. AIM-metoden har utvecklats från språkbadsmetoden. Läs mer här: http://www.aimlanguagelearning.com/

Den franska disputationsforskaren Audrey Rousse-Malpat och den holländske forskaren Wim Gombert från Groeningens universitet föreläser och leder de aktiva workshopparna på utbildningsdagen. Föreläsningarna och workshopparna hålls på engelska.

Utbildningen passar t.ex. för språklärare och personalen inom förberedande undervisning samt för personer som arbetar med barn.

Pris:
-medlemmar: 20 €
-icke-medlemmar: 27 €
-studerande: 15 €

Frukost ingår, och lunch kan man köpa för 10 €.

Anmäl dig via föreningens hemsida:
https://turunseuduns2opettajat.yhdistysavain.fi/