Lärarfortbildning: NATURligtvis i Björneborg 26.9.2018

Lärarfortbildning: NATURligtvis i Björneborg 26.9.2018

NATURligtvis är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur och miljö r.f. Vårt mål är att inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.

NATURligtvis – teori och workshop för lärare
Tid: onsdag 26.9.2018 kl. 14-17
Plats: Björneborg, bekräftas senare

Program:
13.45 Anmälning och kaffe, Mikaelsgården, Mikonkatu 20-22, 28100 Björneborg.
14.00 NATURligtvis-fortbildning, naturskollärare Emilia Nordling, Åbolands naturskola/Natur och Miljö rf

Fortbildningen hålls huvudsakligen ute så klä dig efter vädret! Deltagarna går ut i naturen med natursskolläraren och testar olika övningar som kan användas i undervisningen. Mellan övningarna diskuteras teorin och deltagarna får också tillfälle att utveckla och diskutera egna idéer för uteundervisningen. Övningarna är valda för att de ska vara lätta att förbereda och passa in i läroplanen för grundskolans åk 4-6 eller i språkundervisningen. Efter fortbildningen får deltagarna ett kompendium med övningar och uppgifter.

Målgrupp: svensklärare i finska skolor inom grundläggande utbildning, speciellt svensklärare och klasslärare som undervisar svenska i årskurs 6.

Fortbildningen är gratis, men förutsätter en förhandsanmälan. Anmäl dig genom denna länk senast den 19 september. OBS! Begränsat antal deltagare.

Välkommen!

 

Vid frågor kontakta programkoordinator Liisa Suomela (liisa.suomela@hanaholmen.fi) eller naturskollärare Emilia Nordling (emilia.nordling@naturochmiljo.fi).

Arrangörer: Svenska nu i samarbete med Natur och miljö r.f.