Att knäcka koden 25-27.10.2018

Att knäcka koden 25-27.10.2018

Att knäcka koden är en introduktion i nordiska grannspråk och grannspraksdidaktik för lärare och lärarstuderande.

Nordiskt webbmaterial och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk presenteras genom föreläsningar och workshops.

Läs mer och skicka din ansökan senast 5.10.2018 HÄR.

För mer information kontakta Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Svenska nu i samarbete med Hanaholmen, Pohjola Norden och Nordisk Språkkoordination.