Uppdatera dina Sverigekunskaper 21-22.11.2018

Uppdatera dina Sverigekunskaper 21-22.11.2018

Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet med syfte att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige.

Uppdatera dina Sverigekunskaper! -fortbildningsseminarium för lärare
med temat Aktuellt i Sverige: Sverige efter valet och digitaliseringen av skolan

Joensuu 21.11.2018 kl. 12.00–16.30
Åbo 22.11.2018 kl. 12.00–16.30

Målgrupp: lärare i grundskolan och gymnasiet, övrig personal inom undervisningsområdet samt lärarstuderande
Syfte: att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället

Program:

12.00 Kaffe och anmälning
12.30 Välkomsthälsning
12.45 Aktuella frågor i Sverige
13.45 Svenskt perspektiv på digitaliseringen av skolan: Matilda Wiklund, lektor i pedagogik, Stockholms universitet
14.45 Kommenttipuheenvuoro: paikallinen näkökulma aiheeseen
15.15 Diskussion
15.30 Avslutning
15.45 Buffet

Program i Joensuu 21.11 (pdf)
Program i Åbo 22.11 (pdf)

Deltagandet är avgiftsfritt, men förutsätter anmälan senast 14.11.2018.

Anmäl dig till JOENSUU 21.11.2018
Anmäl dig till ÅBO 22.11.2018

Arrangörer: Kulturfonden för Sverige och Finland, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska nu, Regionförvaltningsverken i Östra Finland och i Sydvästra Finland