Kulturturen i huvudstadsregionen: Amos Rex på svenska

Kulturturen i huvudstadsregionen: Amos Rex på svenska

Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur. Svenska nu erbjuder skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gratis kulturbesök.

Kulturturens besök hösten 2019

AMOS REX PÅ SVENSKA
Vi erbjudet språkbadselever och elever i finska skolor möjligheten att besöka Amos Rex på svenska hösten 2019. Det finns ett begränsat antal platser. Boka platser åt dig och dina elever via vår bokningsblankett

Vid frågor om Kulturturen kontakta programkoordinator Ilona Salonen:
ilona.salonen@hanaholmen.fi
040 5140040