Kulturinsatser i huvudstadsregionen

Kulturinsatser i huvudstadsregionen

Besök Unga Teatern, Lilla Teater eller Svenska Teatern med dina elever våren 2019 med hjälp av Kulturturen. Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur.

Svenska nu erbjuder skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gratis teatersbesök. Språkbadselever och lågstadieelever får besöka Alice i underlandet på Unga Teatern. För åk 7-9 och gymnasiet erbjuds två spännande nya pjäser: En blick är en blick är en blick på Lilla Teatern och Att dela en kaka på Svenska Teatern.

Det finns ett begränsat antal föreställningar och biljetter. Boka platser åt dig och dina elever via vår bokningsblankett

Kulturturens föreställningar våren 2019

ALICE I UNDERLANDET på Unga Teatern
Alice i underlandet är en svängig familjemusikal som lämpar sig för elever från 6 år. Lewis Carrolls barnbok har gjorts i otaliga film- och teaterversioner genom åren. I Unga Teaterns nydramatisering står den unga flickans letande efter sin identitet i fokus. Hon ömsom växer och krymper och aldrig passar hon riktigt in. Läs mer om pjäsen HÄR
Vi rekommenderar pjäsen för språkbadselever i åk 1-7 och andra lågstadieelever. Vi erbjuder gratis busstransport till och från Unga Teatern till skolan för denna pjäs.
Föreställningsdatum: 5.3.2019, 6.3.2019, 7.3.2019, 8.3.2019, 12.3.2019, 13.3.2019, 14.3.2019, 15.3.2019 och 19.3.2019. Alla föreställningar börjar kl. 10.
Unga Teatern: Klobbskogsvägen 9, Esbo

EN BLICK ÄR EN BLICK ÄR EN BLICK på Lilla Teatern
Hur föreställer vi oss att andra ser oss? Vilka ord väljer vi för att beskriva andra? Vilka perspektiv kan vi välja på oss själva, varandra, vår omgivning? Vad händer med vår självbild när blickens makt ökar? Om blickens makt och nödvändighet.Föreställningen är ett samarbete mellan Lilla Teatern, Ung Dramatik och Teaterhögskolans svenskspråkiga skådespelarstuderande. Regi: Jessica Grabowsky och Milja Sarkola. På scenen och texter: Mathilda Kruse, Emilia Jansson, Oksana Lommi, Herman Nyby, Martin Paul, Emelie Zilliacus.

Vi rekommenderar pjäsen för åk 9 och gymnasiet.
Föreställningsdatum: 7.5.2019 kl. 19, 8.5.2019 kl. 13 och 9.5.2019 kl. 13.

Lilla Teatern: Georgsgatan 30, Helsingfors

ATT DELA EN KAKA på Svenska Teatern
Sex olika stora bitar om rättvisa
Vad är rättvist? Vem avgör vad som är rättvist? Existerar rättvisa?
Dessa frågor har berört mänskligheten sedan urminnes tider och varje individ ställs inför dem genom hela sitt liv.

Christoffer Mellgrens nyskrivna pjäs Att dela en kaka tar åskådarna på en färd där de möter bland annat filosofer, spöken, publikarbetare och teaterhistoriens kändisar Ofelia och Hamlet. Åskådarna får följa med när en fartygsbesättning råkar i sjönöd och ställs inför svåra moraliska val. De tar del av en rättegång och får även bevittna ett försök att uppnå en rättvis fördelning genom The Selfridge-Conway discrete procedure for envy free cake cutting for three partners-metoden.

Föreställningen har ett integrerat publikarbete i vilket publiken själv får ta ställning till frågor om rättvisa. Hur skulle du handla om du var Hamlet eller om du måste göra något fruktansvärt för att överleva? Hur ska en kaka delas så att det blir rättvist?

Vi rekommenderar pjäsen för åk 7-9 och gymnasiet.
Föreställningsdatum: 24.4.2019 och 2.5.2019. Båda kl. 15.

Svenska Teatern: Norra Esplanaden 2, Helsingfors

Vid frågor om Kulturturen kontakta programkoordinator Ilona Salonen:
ilona.salonen@hanaholmen.fi
040 5140040