CALL FOR CONTRIBUTIONS 1.8 – 13.9.2019

CALL FOR CONTRIBUTIONS 1.8 – 13.9.2019

Vill du samarbeta med Svenska nu?

Svenska nu ordnar ett öppet utrop där kulturaktörer kan föreslå nya skolprogram till vår verksamhet. Svenska nu betalar ersättning för skolprogrammen.

Fyll i formuläret HÄR om du vill ge ett programförslag. Blanketten öppnas 1.8.2019.

ANVISNINGAR FÖR PROGRAMFÖRSLAG

Svenska nu:s skolprogram stöder svenskundervinsingen i finska skolor runt om i hela landet. För att kunna delta i vårt öppna upprop ska ditt förslag uppfylla följande kriterier:

  • Programmet ska kunna anpassas till skolornas timlängd 45-75 minuter.
  • Programmet ska stöda skolornas svenskundervisning
  • Programmet ska vara anpassat till undervisning i främmande språk/ språkundervisningen i finska skolor

Vad kan vi erbjuda?

Två programförslag presenteras och utvärderas på Svenska nu-dagarna på Hanaholmen 8-9.11.2019. Vi erbjuder också ett av förslagen en skolturné våren 2020 och möjligheten till andra samarbeten i framtiden.

Bedömning

Programförslagen bedöms av Svenska nu:s personal. Vid behov konsulteras sakkunniga inom kulturfältet. Alla som har deltagit i det öppna uppropet får besked i början av oktober 2019.

Tilläggsinformation

Programkoordinator Liisa Suomela
liisa.suomela @ hanaholmen.fi
+358 (0) 400 806 901