Author: Ilona

Vill du samarbeta med Svenska nu? Svenska nu ordnar ett öppet utrop där kulturaktörer kan föreslå nya skolprogram till vår verksamhet. Svenska nu betalar ersättning för skolprogrammen. Fyll i formuläret HÄR om du vill ge ett programförslag. Blanketten öppnas 1.8.2019. ANVISNINGAR FÖR PROGRAMFÖRSLAG Svenska nu:s skolprogram stöder svenskundervinsingen...

Serien Månadens nordiska film i regionerna visar filmer runtom i landet hela läsåret! Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand! Vid varje ort står det inskrivet till vilken e-postadress anmälan ska skickas. Serien arrangeras av Walhalla rf, Svenska nu, Pohjola-Norden, Nordisk kulturkontakt, Danmarks ambassad samt lokala...

Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur. Svenska nu erbjuder skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gratis kulturbesök. Kulturturens besök hösten 2019 AMOS REX PÅ SVENSKA Vi erbjudet språkbadselever och elever i finska...