06 Nov 2017

Svensklärare se hit!

 

 

 

 

 

I år firas svenska veckan den 6-12.11 och vi på Svenska nu och Hbl – Hufvudstadsbladet vill ge er svensklärare en gåva:
Vi bjuder på en 1 månad lång gåvoprenumeration av HBL Veckoslut som tack för det fina arbete ni gör för era elever.

Gåvoprenumerationen börjar 1.12.2017 och är tidsbunden (en månad).

Fyll i formuläret snarast möjligast under svenska veckan 6-12.11.2017, så får du ta del av att läsa HBL i en månad.
Observera att antalet prenumerationer är begränsat! 
Anmäl ditt intresse här: http://forms.ksfmedia.fi/sv/svenska_nu_lararformular.

Kvoten fylls i den ordning som anmälningarna görs.
Anmälningarna tas endast emot via länken och formuläret.
Vänligen notera att då kvoten är fylld, tas inga fler anmälningar emot.

19 Sep 2017

Nätverket Svenska nus skolbesök – Pro gradu -avhandling

I år fyller nätverket Svenska nu tio år, och för att fira jubileumsåret har Piia Suomalainen skrivit sin pro gradu-avhandling om Svenska nu:s verksamhet. I avhandlingen granskar Piia Suomalainen skolbesök som Svenska nu arrangerar och deras påverkan på de finskspråkiga gymnasisterna. Suomalainen presenterar också några konkreta förbättringsförslag till verksamheten i slutet av avhandlingen. Läs mer!