11 Oct 2017

Litteratur i undervisningen -fortbildning på Hanaholmen 9.11.2017

Tid: torsdag den 9 november 2017 kl 12-17
Plats:
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

Hur gör man för att få elever i en klass intresserade av att läsa?

”Man vet inte vad man tycker om en bok förrän man pratat om den!”

Jenny Edvardsson tar avstamp i forskning och teori och visar hur en inkluderande läsundervisning kan byggas upp. Hon delar med sig av konkreta undervisningstips men också modeller för litteraturläsning. I fokus kommer den skönlitterära läsningen att vara men även läsning av faktatexter och digitala texter kommer att beröras. Föreläsningen varvas med workshop.

Fortbildningen är gratis, men förutsätter en förhandsanmälan.

Anmäl dig genom denna länk senast den 1.11.2017. Välkommen!

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi,

Arrangörer: Svenska nu, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Om Jenny Edvardsson:
Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska och historia och arbetar som förstelärare i svenska, språkutveckling och digital teknik på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Sverige. Hon har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. För sitt arbete med litteratur och läsning har hon prisats. I år tilldelades hon Svenska Akademiens svensklärarpris, 2015 tilldelades hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier och samma år fick hon Guldäpplet. Jenny driver bloggen Jenny på Wendes, http://jennypawendes.blogspot.se/, där hon delar med sig av tips, idéer och material.

02 Oct 2017

ATT KNÄCKA KODEN! – en introduktion i nordiska grannspråk 23-25.11.2017 på Hanaholmen

Intresserad av nordiskt samarbete?
Hur klarar man sig på svenska i Norden?
Lär dig att knäcka koden och förstå grannspråk! Bekanta dig med nordiska webbmaterial – bl.a. Norden i skolan och SKAM i undervisningen! Ta del av info om Nordplus-projekt och möjligheterna för finansiering för nordiskt samarbete.

ATT KNÄCKA KODEN!
– en introduktion i nordiska grannspråk

Tid: 23-25.11.2017
Plats: Hanaholmen, Esbo

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik för lärare/lärarstuderande i Finland. Presentation av forskning om internordisk språkförståelse, befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk. Medverkande i programmet bl.a.

Eva Theilgaard Brink, adjunkt ved University College Copenhagen

Thomas Henriksen, Programchef Norden i Skolen

Jorunn Øveland Nyhus och
Astrid Syse Talsethagen,
 Hartvig Nissens skole i Oslo

Fortbildningen är gratis, inkl. program, mat och logi. Deltagarna står själv för resorna. Antalet deltagare är begränsat.

Skicka din ansökan senast 20.10.2017: https://www.lyyti.in/Att_knacka_koden__en_introduktion_i_nordiska_grannsprak_8580

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Pohjola Norden och Nordisk Språkkoordination