05 Dec 2017

Material till föräldrar om svenskan

Nätverket Svenska nu har producerat ett infomaterial till föräldrar om rätten att läsa svenska i grundskolan. Läs materialet här:

Vanhemmat_ja_kielikokeilu_web

Den tryckta broschyren kan beställas av Svenska nu.

  • I sista hand är det vårdnadshavaren som bestämmer vilket språk eleverna läser i grundskolan. Alla har laglig rätt att läsa svenska också elever i de kommuner som deltar i försöken med frivillig svenska, säger Mikael Hiltunen, projektchef för Nätverket Svenska nu.

 

07 Feb 2017

Lipponen och Kronman uppmuntrar kommunerna att erbjuda mera svenskundervisning

Ordförande för Svenska nu -nätverkets delegation Paavo Lipponen och styrgruppens ordförande Gunvor Kronman närmar sig kommunalvalskandidaterna med ett brev om svenskundervisningen. Det bifogade brevet presenterades under Svenska nu:s presskonferens i Café Köket i Helsingfors. I brevet uppmuntrar Lipponen och Kronman de blivande kommunala beslutsfattarna att erbjuda grundskoleeleverna mera svenskundervisning. Continue reading

06 Feb 2017

Svenska nu söker programkoordinator

PROGRAMKOORDINATOR

Nätverket Svenska nu / Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Nätverket Svenska nu arbetar för att öka språkkunskaperna, kulturkännedomen och studiemotivationen. Nätverket stöder språkundervisning, ordnar skolning för lärare, informerar om betydelsen av kunskaper i svenska samt förmedlar svensk ungdomskultur och levande möten med det svenska språket i Finland. Nätverket Svenska nu koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Vi söker en programkoordinator för perioden 1.4.-31.12.2017. Läs mer.

02 Nov 2016

Ett framgångsrikt Finland talar också svenska

Nätverket Svenska nu och Kansalliskielet rf ordnar det tvåspråkiga seminariumet ”Ett framgångsrikt Finland talar också svenska” 14.11.2016 kl. 09.00-11.00 vid Haaga-Helia -yrkeshögskolan (mötesrum 8202), Bangårdsgatan 13 Helsingfors. Morgonkaffe servering med början kl. 08.30.

Vi hoppas att det högklassiga programmet med våra eminenta talare öppnar för nya synvinklar och kontakter. Continue reading

02 Nov 2016

Svensk lunch i Jyväskylä

Hanaholmens Svenska nu -nätverk ordnar en ”Svensk lunch” för beslutsfattare och sakkunniga den 11 november 2016 kl. 12.00-13.30 i restaurang Wanha Freda i Jyväskylä, Yliopistonkatu 11. Professor Åsa Palviainen inleder om temat “Språk som learning-By-doing”. Den operativa chefen för Naturvention AB Mika Tyrväinen berättar i sin tur om möjligheterna på de nordiska arbetsmarknaderna. Avslutningsvis berättar kändiskocken Michael Björklund om hur man kan lära sig svenska genom att kocka. Jyväskylä stadsdirektör Timo Koivisto och Sveriges konsul i Jyväskylä Esa Vilmusenaho framför hälsningar. Tillställningen är tvåspråkig.

Ladda ner programmet (på finska) här>>>

Anmäl dig här: https://www.lyyti.in/Svensklunch_Jyvaskyla

 

 Tilläggsinformation: Programkoordinator Mikael Hiltunen, 040 620 6006, mikael.hiltunen@hanaholmen.fi