29 Jun 2015

Bokmässan i Åbo 2-4.10.2015!

Den internationella bokmässan i Åbo ordnas på Åbo Mäss- och Kongresscentrum i oktober.

Årets temaland på mässan är Sverige. Flera framstående svenska författare kommer att finnas på plats under mässan. Åbo Mat- och Vinmässa ordnas parallellt med bokmässan och även där kommer Sverigetemat att synas. Sverige finns med i såväl programmet som ute bland montrarna. Årets inhemska teman på bokmässan är Sameland och Gustavs. Förutom dessa intressanta teman kommer mässan som vanligt att bjuda på intressanta och aktuella debatter om litteratur och kultur.