26 Jun 2017

Solja Krapu – estradpoet, författare och bildlärare

Solja Krapu är en sverigefinsk estradpoet, författare och bildlärare.

Soljas modersmål är finska, men hon bor i Sverige och är helt tvåspråkig. Solja har vunnit SM i Poetry Slam två gånger. Hon skriver på svenska, men hennes dikter finns också översatta till finska. Solja turnérar och gör författarframträdanden för både vuxna och ungdomar.

Under skolbesöken anpassar Solja innehållet till gruppstorleken och elevernas ålder. Hon föreläser för stora grupper t.ex. i skolans auditorium eller gymnastiksal eller håller en intimare workshop i klassrummet. Solja berättar om sitt skrivande och ger tips om hur man kan komma igång samt pratar om det konstiga och fantastiska med språket. Hon läser även dikter.

Målet med besöken är att inspirera eleverna till att skriva frivilligt, att lita på sitt eget språk och upptäcka vilka möjligheter språk ger till allvar och lek. Poesi behöver inte vara högtidligt eller tråkigt. När Solja träffar finsktalande elever vill hon visa dem exempel på att svenska språket är både intressant och roligt.
Läs mer på Soljas hemsida.

Årskurs: åk 6, högstadium och gymnasium
Tid: 
45-60 minuter
Lokal: 
ett auditorium eller ett klassrum med en dokumentkamera
Gruppstorlek:
 inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Kuopio med omnejd med vissa begränsningar

BOKA DITT BESÖK HÄR!

21 Jun 2017

Språkberikande lektion med Henrik Skarevik

Inspirerande och spännande lektioner för femteklassare!

Henrik är uppväxt i Finland, men har bott i Sverige 10 år och tagit studenten i Uddevalla. För tillfället studerar Henrik vid Uleåborgs universitet med svenska som huvudämne och kulturantropologi som biämne. Henrik har auskulterat 2016 och han kommer att bli färdig med studierna till våren 2018.

För Henrik är det viktigt att det uppstår kommunikation och växelverkan på hans lektioner. Han vill inte att hans besök är en föreläsning, utan det ska bli en dialog mellan honom och eleverna, med glimten i ögat. Henrik ser svenska språket som en möjlighet till något mer och han vill uppmuntra och inspirera eleverna att bli nyfikna på den svenska kulturen – och naturligtvis på det svenska språket. För att lyckas med det gör Henrik det lättsamt för eleverna och väljer sådana ämnen som barn i femte klassen stöter på i det vardagliga livet.

Henriks favoritcitat är något Hasse Alfredson har sagt: ”Livet är som påse, det blir tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något”.

Årskurs: 5
Tid: 45 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Uleåborg med omnejd (inom vissa tidsramar som meddelas närmare hösten)

BOKA DITT BESÖK HÄR!

12 Jun 2017

Föreläsning med entreprenör Ahmed Hassan

Ahmed Hassan kom till Finland när han var sex år. Hans modersmålslärare var ett viktigt stöd för honom när han gick i Botby svenska grundskola. Nu arbetar han som företagare och han har en passionerad relation till svenska språket. Ahmed är också ordförande för Nordiska Somaliska föreningen rf.

 

 

 

Ahmed föreläser om sin skolgång i en svenskspråkig skola och sina ansträngningar att lära sig språket. Han berättar roliga anekdoter från sitt liv och betonar att man ska tro på sig själv och ta vara på de möjligheter som det finska samhället ger. Vi är alla finländare och nordbor, och också personer med invandrarbakgrund har nytta av att kunna svenska.

Föreläsningen lämpar sig särskilt bra för finskspråkiga högstadie- och gymnasiegrupper som har elever med invandrarbakgrund. Ahmed pratar i huvudsak svenska med finska inslag.

I föreläsningen ingår visning av Nordiska Somaliska föreningen rf:s video som ni kan se här.

Läraren ombeds instruera eleverna att fundera på frågor till Ahmed i grupper efter föreläsningen. Förhandsinformation för lärare finns här.

Årskurs: högstadium och gymnasium
Tid: 45–60 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: 20–30 elever/grupp

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i huvudstadsregionen och i Åbo med omnejd

BOKA DITT BESÖK HÄR!

09 Feb 2017

Abiträning på Facebook

Vårens aiträning är här igen! Tipsa era abiturienter på abiträning på Facebook 5.–19.3. Victors abiträning på Facebook ger en extra kick till pluggandet! På Facebook-evenemanget ges dagligen praktiska tips och råd för både hörförståelseprovet och för det skriftliga provet. Abiturienter får alltså tips redan nu.

Man kan delta i abiträningen här.

Vi hoppas att många vill delta och får nytta och nöje av Victors abiträning!