09 Feb 2017

Abiträning på Facebook

Vårens aiträning är här igen! Tipsa era abiturienter på abiträning på Facebook 5.–19.3. Victors abiträning på Facebook ger en extra kick till pluggandet! På Facebook-evenemanget ges dagligen praktiska tips och råd för både hörförståelseprovet och för det skriftliga provet. Abiturienter får alltså tips redan nu.

Man kan delta i abiträningen här.

Vi hoppas att många vill delta och får nytta och nöje av Victors abiträning!

02 Feb 2017

Månadens nordiska film i regionerna våren 2017

008-The-Commune-Trine-Dyrhold-Ulrich-Thomsen-Photo-Ola-Kjeldbye_2

Serien Månadens nordiska film i regionerna fortsätter att visa filmer på 10 orter på olika håll i landet under våren 2017! Vårens orter är Esbo, Enare, Jakobstad, Jyväskylä, Tammerfors, Tavastehus, Torneå-Haparanda, Uleåborg, Vasa och Åbo.

Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand! Läs mer

22 Jan 2017

NATURligtvis

Kom med på ett naturäventyr i skolans närhet tillsammans med Kvarkens naturskola!

NATURligtvis är en naturskoldag för årskurs 6 och ordnas i samarbete med Natur och Miljö.

Under naturskoldagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

Årskurs: lågstadiet, åk 6.

Tidsåtgång: Undervisningen tar 2,5-3 timmar i anspråk och arrangeras t.ex. i skolans närnatur.

Gruppstorlek: Max 25 elever kan delta per tillfälle. En lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får också färdiga lektionsförslag gällande för- och efterarbete i anslutning till dagen.

Utrustning: Varma och vattentåliga kläder och skor. Vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

Turnétider  våren 2017:
Österbotten vecka 15-16.

Turnétider  hösten 2017:
Södra Österbotten och Nyland, datum meddelas senare.

Bokningarna sker direkt via Kvarkens naturskola: E-post: maria.svens@naturochmiljo.fi Tel. 045-3296 220

Kvarkens naturskola är en del av Natur och miljö r.f. Läs mer om oss här:
www.facebook.com/kvarkensnaturskola
www.naturochmiljo.fi/larare/kvarkensnaturskola

NoM_logo_liggande gron

18 Jan 2017

Svenska nu erbjuder HBL-prenumeration för abiturienter

HBL ny logo

HBL i gåva till vårens abiturienter!

Svenska nu och Hufvudstadsbladet bjuder även i vår på en två veckor lång gåvoprenumeration på HBL till de finskspråkiga abiturienter som deltar i provet i svenska i studentskrivningarna.

Gåvoprenumerationen börjar 6.3.2017, dvs. två veckor innan det skriftliga provet i svenska. Prenumerationen är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför de kommande studentskrivningarna. Det finns ett begränsat antal gåvoprenumerationer, så det gäller att vara snabb. De första 3000 får tidningen. Läs mera