21 Dec 2016

En intressant sommarkurs i Sisimiut på Grönland 26.–31.7. 2017

Nordspråk arrangerar en sommarkurs Nordiske identiteter? Identitetsdannelse mellem periferi og centrum på Grönland 26.–31.7.2017. Kursens tema är den nordiska identiteten. På kursen kommer deltagarna att få reflektera t.ex. över vad en nordisk identitet är och vad det betyder att vara en del av en modern nordisk gemenskap med en nordisk språkgemenskap som plattform. Läs mer.

20 Dec 2016

Utbildning för gymnasielärare den 14 januari i Tammerfors

Svensklärarna i Finland rf och Svenska nu arrangerar en utbildningsdag för gymnasielärare lördagen den 14 januari 2017. Varmt välkomna!

Utbildningen arrangeras på gymnasiet Tampereen klassillinen lukio, Tuomiokirkonkatu 5 i Tammerfors. Kursens pris är 70 € inklusive morgonkaffe/-te och lunch. Observera att det även lottas en voucher på 100 € mellan alla deltagarna. Vouchern kan användas till någon av utbildningarna som föreningen arrangerar under år 2017. Läs mer.

17 Nov 2016

VILLMANSTRAND: Uppdatera dina Sverigekunskaper! Skolan idag – fortbildningsseminarium för lärare

Välkomna på Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet, övrig personal inom undervisningsområdet samt lärarstuderande i Villmanstrand den 14.12.2016 kl. 12.30 –17.00. 

Syftet med fortbildningen är att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället. I seminariet diskuteras aktuella utmaningar för skolan, lärarfortbildningen och lärande med fokus på de nyanlända eleverna. Program

Läs mera

17 Nov 2016

JYVÄSKYLÄ: Uppdatera dina Sverigekunskaper! Skolan idag – fortbildningsseminarium för lärare

Välkomna på Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet, övrig personal inom undervisningsområdet samt lärarstuderande i Jyväskylä den 13.12.2016 kl. 12.00–16.30.

Syftet med fortbildningen är att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället. I seminariet diskuteras aktuella utmaningar för skolan, lärarfortbildningen och lärande med fokus på de nyanlända eleverna. Program

Läs mera