27 Nov 2017

Dream Academy Norden

Foto: Lars KastilanDream Academy Norden

är ett projekt inom Hanaholmen och nätverket Svenska nu, med målsättningen att inspirera ungdomar till ökade språkkunskaper genom att de tillsammans med professionella musiker får skapa egen popmusik. Läsåret 2017-2018 är den tredje säsongen av Dream Academy Norden. Säsong 2 dokumenterades för nordisk television. Under projektet  samarbetar gymnasier och elever i tre nordiska länder. Projektet bygger en mångsidig temahelhet som kan användas i skolorna i olika ämnen. Dream Academy Norden är delfinansierat via det nordiska stödprogrammet Nordplus. Läs mer.

23 Nov 2017

Uttalande till kulturutskottet om regeringens språkförsök

Nätverket Svenska nu ifrågasätter regeringens planer på att låta en del skolelever själva välja om de vill läsa svenska i skolan. Experimentet med frivillig svenska skall enligt planerna beröra cirka 2200 elever med start hösten 2018.

Svenska nu:s projektchef Mikael Hiltunen hördes som sakkunnig under riksdagens kulturutskotts möte idag. Svenska nu sände också ett skriftligt yttrande till mötet i delegationsordförande Paavo Lipponens och styrgruppsordförande Gunvor Kronmans namn (se utlåtandet här). I utlåtandet ifrågasätter Kronman och Lipponen språkförsöket.

”Det finns en stor risk för att språkförsöket skapar ojämlikhet i utbildningen och mellan regionerna. Unga som deltar i språkförsöket kan få svårigheter med sina fortsatta studier och de kan inte ta vara på möjligheterna att studera i övriga nordiska länder. Utan kunskaper i svenska har de unga också en sämre ställning på arbetsmarknaden i och med att de inte kan söka offentliga tjänster eller andra yrken där man förutsätts kunna svenska. Det kan inte ligga i statsmaktens intresse att försämra mobiliteten på arbetsmarknaden”, anser Kronman och Lipponen. Läs mer.

06 Nov 2017

Svensklärare se hit!

 

 

 

 

 

I år firas svenska veckan den 6-12.11 och vi på Svenska nu och Hbl – Hufvudstadsbladet vill ge er svensklärare en gåva:
Vi bjuder på en 1 månad lång gåvoprenumeration av HBL Veckoslut som tack för det fina arbete ni gör för era elever.

Gåvoprenumerationen börjar 1.12.2017 och är tidsbunden (en månad).

Fyll i formuläret snarast möjligast under svenska veckan 6-12.11.2017, så får du ta del av att läsa HBL i en månad.
Observera att antalet prenumerationer är begränsat! 
Anmäl ditt intresse här: http://forms.ksfmedia.fi/sv/svenska_nu_lararformular.

Kvoten fylls i den ordning som anmälningarna görs.
Anmälningarna tas endast emot via länken och formuläret.
Vänligen notera att då kvoten är fylld, tas inga fler anmälningar emot.

01 Nov 2017

Om språk och intertekstualitet i SKAM. Fortbildning för lärare på Hanaholmen 25.11.2017

Tid: lördag 25.11.2017 kl 9-12
Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, Esbo

”SERR?” SKAM i undervisningen? Jorunn oh Astrid, som båda undervisar i den välbekanta Hartvig Nissen skolen i Oslo, berättar på vilket sätt SKAM kan användas i klassrum runtom i Norden för att lära elever mer om norska, språk och litteratur. En föreläsning och workshop. Läs mer

23 Oct 2017

Sverigepaket 2017 för högskolestuderande den 6 november

INFORMATIONSDAG FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE I FINLAND

Årets Sverigepaket arrangeras på svenska dagen den 6 november 2017 kl. 13:00-17:30 på Hanaholmen. Det övergripande temat för årets Sverigepaket är framtiden.

Frilansjournalist Martin Appel reflekterar över hur robotiseringen förändrar vårt samhälle, professor Ebba Witt-Brattström framför en vision om ett feministiskt idealsamhälle och designer Richard Hylerstedt inleder om temat ”Att översätta framtiden till nutiden i den offentliga sektorn”. Läs mer här.