11 Oct 2017

Litteratur i undervisningen -fortbildning på Hanaholmen 9.11.2017

Tid: torsdag den 9 november 2017 kl 12-17
Plats:
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

Hur gör man för att få elever i en klass intresserade av att läsa?

”Man vet inte vad man tycker om en bok förrän man pratat om den!”

Jenny Edvardsson tar avstamp i forskning och teori och visar hur en inkluderande läsundervisning kan byggas upp. Hon delar med sig av konkreta undervisningstips men också modeller för litteraturläsning. I fokus kommer den skönlitterära läsningen att vara men även läsning av faktatexter och digitala texter kommer att beröras. Föreläsningen varvas med workshop.

Fortbildningen är gratis, men förutsätter en förhandsanmälan.

Anmäl dig genom denna länk senast den 1.11.2017. Välkommen!

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818, tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi,

Arrangörer: Svenska nu, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Om Jenny Edvardsson:
Jenny Edvardsson är legitimerad lärare i svenska och historia och arbetar som förstelärare i svenska, språkutveckling och digital teknik på Wendesgymnasiet i Kristianstad, Sverige. Hon har arbetat i skolans värld sedan slutet av 1990-talet. För sitt arbete med litteratur och läsning har hon prisats. I år tilldelades hon Svenska Akademiens svensklärarpris, 2015 tilldelades hon Amy-priset från Myndigheten för tillgängliga medier och samma år fick hon Guldäpplet. Jenny driver bloggen Jenny på Wendes, http://jennypawendes.blogspot.se/, där hon delar med sig av tips, idéer och material.

02 Oct 2017

ATT KNÄCKA KODEN! – en introduktion i nordiska grannspråk 23-25.11.2017 på Hanaholmen

Intresserad av nordiskt samarbete?
Hur klarar man sig på svenska i Norden?
Lär dig att knäcka koden och förstå grannspråk! Bekanta dig med nordiska webbmaterial – bl.a. Norden i skolan och SKAM i undervisningen! Ta del av info om Nordplus-projekt och möjligheterna för finansiering för nordiskt samarbete.

ATT KNÄCKA KODEN!
– en introduktion i nordiska grannspråk

Tid: 23-25.11.2017
Plats: Hanaholmen, Esbo

En kurs om nordiska grannspråk och grannspråksdidaktik för lärare/lärarstuderande i Finland. Presentation av forskning om internordisk språkförståelse, befintliga nordiska webbmaterial, nätverk och övrigt stöd för inlärning och undervisning av grannspråk. Medverkande i programmet bl.a.

Eva Theilgaard Brink, adjunkt ved University College Copenhagen

Thomas Henriksen, Programchef Norden i Skolen

Jorunn Øveland Nyhus och
Astrid Syse Talsethagen,
 Hartvig Nissens skole i Oslo

Fortbildningen är gratis, inkl. program, mat och logi. Deltagarna står själv för resorna. Antalet deltagare är begränsat.

Skicka din ansökan senast 20.10.2017: https://www.lyyti.in/Att_knacka_koden__en_introduktion_i_nordiska_grannsprak_8580

Vid frågor kontakta projektchef Tiinaliisa Granholm, tel. 045 120 7818
tiinaliisa.granholm@hanaholmen.fi

Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i samarbete med Pohjola Norden och Nordisk Språkkoordination

 

19 Jul 2017

Storytelling med Fabula

bild Ida J

Workshop i muntligt berättande med Fabula

Under en lektion får klassen en underhållande och rolig berättarföreställning och ett antal lekfulla övningar, då de själva får träna att berätta. Eleverna arbetar enbart med muntlighet, inte med skrivande. Berättelsen blir till en ”inre film” och det är den man berättar vidare. Man arbetar två och två, och var och en får fritt återge en berättelse på sitt personliga vis.

Ida Junker är sedan 1998 scenberättare med föreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Tusentals barn, unga och vuxna har lyssnat på hennes berättarkonst. Hon är också en erfaren berättarpedagog som i 18 år tränat elever, lärare och många andra yrkesgrupper i konsten att framträda med en muntlig historia. 2011 fick hon Mickelpriset för sina insatser med berättande bland unga – projektet Ung Berättarscen försåg Sverige med ett trettiotal nya unga berättare.

Fabula Storytelling www.storytelling.se är ett svenskt berättarkompani som arbetar med föreställningar, workshoppar och projekt över hela världen.

Årskurs: gymnasium
Tid:
45-74 min
Lokal: flexibelt, t.ex. ett vanligt klassrum
Gruppstorlek:
max 30 elever/workshop

Turnétider hösten 2017:
v. 43 (24.-27.10.) huvudstadsregionen