26 Jun 2017

Solja Krapu – estradpoet, författare och bildlärare

Solja Krapu är en sverigefinsk estradpoet, författare och bildlärare.

Soljas modersmål är finska, men hon bor i Sverige och är helt tvåspråkig. Solja har vunnit SM i Poetry Slam två gånger. Hon skriver på svenska, men hennes dikter finns också översatta till finska. Solja turnérar och gör författarframträdanden för både vuxna och ungdomar.

Under skolbesöken anpassar Solja innehållet till gruppstorleken och elevernas ålder. Hon föreläser för stora grupper t.ex. i skolans auditorium eller gymnastiksal eller håller en intimare workshop i klassrummet. Solja berättar om sitt skrivande och ger tips om hur man kan komma igång samt pratar om det konstiga och fantastiska med språket. Hon läser även dikter.

Målet med besöken är att inspirera eleverna till att skriva frivilligt, att lita på sitt eget språk och upptäcka vilka möjligheter språk ger till allvar och lek. Poesi behöver inte vara högtidligt eller tråkigt. När Solja träffar finsktalande elever vill hon visa dem exempel på att svenska språket är både intressant och roligt.
Läs mer på Soljas hemsida.

Årskurs: åk 6, högstadium och gymnasium
Tid: 
45-60 minuter
Lokal: 
ett auditorium eller ett klassrum med en dokumentkamera
Gruppstorlek:
 inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Kuopio med omnejd med vissa begränsningar

BOKA DITT BESÖK HÄR!

21 Jun 2017

Språkberikande lektion med Henrik Skarevik

Inspirerande och spännande lektioner för femteklassare!

Henrik är uppväxt i Finland, men har bott i Sverige 10 år och tagit studenten i Uddevalla. För tillfället studerar Henrik vid Uleåborgs universitet med svenska som huvudämne och kulturantropologi som biämne. Henrik har auskulterat 2016 och han kommer att bli färdig med studierna till våren 2018.

För Henrik är det viktigt att det uppstår kommunikation och växelverkan på hans lektioner. Han vill inte att hans besök är en föreläsning, utan det ska bli en dialog mellan honom och eleverna, med glimten i ögat. Henrik ser svenska språket som en möjlighet till något mer och han vill uppmuntra och inspirera eleverna att bli nyfikna på den svenska kulturen – och naturligtvis på det svenska språket. För att lyckas med det gör Henrik det lättsamt för eleverna och väljer sådana ämnen som barn i femte klassen stöter på i det vardagliga livet.

Henriks favoritcitat är något Hasse Alfredson har sagt: ”Livet är som påse, det blir tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något”.

Årskurs: 5
Tid: 45 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Uleåborg med omnejd (inom vissa tidsramar som meddelas närmare hösten)

BOKA DITT BESÖK HÄR!

12 Jun 2017

Föreläsning med entreprenör Ahmed Hassan

Ahmed Hassan kom till Finland när han var sex år. Hans modersmålslärare var ett viktigt stöd för honom när han gick i Botby svenska grundskola. Nu arbetar han som företagare och han har en passionerad relation till svenska språket. Ahmed är också ordförande för Nordiska Somaliska föreningen rf.

 

 

 

Ahmed föreläser om sin skolgång i en svenskspråkig skola och sina ansträngningar att lära sig språket. Han berättar roliga anekdoter från sitt liv och betonar att man ska tro på sig själv och ta vara på de möjligheter som det finska samhället ger. Vi är alla finländare och nordbor, och också personer med invandrarbakgrund har nytta av att kunna svenska.

Föreläsningen lämpar sig särskilt bra för finskspråkiga högstadie- och gymnasiegrupper som har elever med invandrarbakgrund. Ahmed pratar i huvudsak svenska med finska inslag.

I föreläsningen ingår visning av Nordiska Somaliska föreningen rf:s video som ni kan se här.

Läraren ombeds instruera eleverna att fundera på frågor till Ahmed i grupper efter föreläsningen. Förhandsinformation för lärare finns här.

Årskurs: högstadium och gymnasium
Tid: 45–60 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: 20–30 elever/grupp

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i huvudstadsregionen och i Åbo med omnejd

BOKA DITT BESÖK HÄR!

22 Jan 2017

NATURligtvis

Kom med på ett naturäventyr i skolans närhet tillsammans med Kvarkens naturskola!

NATURligtvis är en naturskoldag för årskurs 6 och ordnas i samarbete med Natur och Miljö.

Under naturskoldagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

Årskurs: Lågstadiet, åk 6
Tidsåtgång: Undervisningen tar 2,5-3 timmar.
Lokal: Utomhus t.ex. i naturen i närheten av skolan
Gruppstorlek: Max 25 elever kan delta per tillfälle. En lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får också färdiga lektionsförslag gällande för- och efterarbete i anslutning till dagen.

Utrustning: Varma och vattentåliga kläder och skor samt vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

Turnétider  våren 2017:
Österbotten vecka 15-16.

Turnétider  hösten 2017:
Södra Österbotten och Nyland, datum meddelas senare.

Bokningarna sker direkt via Kvarkens naturskola: E-post: maria.svens@naturochmiljo.fi Tel. 045-3296 220

Kvarkens naturskola är en del av Natur och miljö r.f. Läs mer om oss här:
www.facebook.com/kvarkensnaturskola
www.naturochmiljo.fi/larare/kvarkensnaturskola

NoM_logo_liggande gron

16 Jan 2017

Norden runt på 40 minuter

NordenRuntFotoKarinLindroos1140.jpg

Föreställningen Norden runt görs i form av en frågesport och riktar sig till finska högstadier och gymnasier.

Det är en interaktiv föreställning där skådespelaren Minna Valkama och musikern Lukas Djupsjöbacka kommunicerar direkt med publiken som är uppdelad i två lag. Frågesporten behandlar finlandssvenskarnas roll genom historien och i dag samt Finlands band till de övriga nordiska länderna: Vad är specifikt för vart och ett av länderna? Vad har de gemensamt?

Fokus ligger mycket på det svenska språket. Programmet innehåller också musik, bilder och videoklipp, och både finska och svenska talas.

Föreställningens längd: ca. 35 minuter

Läs mera om föreställningen här.

Turnétider våren 2017:
v.13 (28-31.3.2017) Esbo och Helsingfors
v.14 (3-6.4.2017) Vasa och Seinäjoki

Turnétider hösten 2017:
v. 47 (21.-24.11.2017) Nyslott och Joensuu
v. 48 (27.-30.11.2017) Tammerforstrakten och Nokia

Förfrågningar kan riktas direkt till Barnens Estrad.