19 Jul 2017

Storytelling med Fabula

bild Ida J

Workshop i muntligt berättande med Fabula

Under en lektion får klassen en underhållande och rolig berättarföreställning och ett antal lekfulla övningar, då de själva får träna att berätta. Eleverna arbetar enbart med muntlighet, inte med skrivande. Berättelsen blir till en ”inre film” och det är den man berättar vidare. Man arbetar två och två, och var och en får fritt återge en berättelse på sitt personliga vis.

Ida Junker är sedan 1998 scenberättare med föreställningar för alla åldrar på sin repertoar. Tusentals barn, unga och vuxna har lyssnat på hennes berättarkonst. Hon är också en erfaren berättarpedagog som i 18 år tränat elever, lärare och många andra yrkesgrupper i konsten att framträda med en muntlig historia. 2011 fick hon Mickelpriset för sina insatser med berättande bland unga – projektet Ung Berättarscen försåg Sverige med ett trettiotal nya unga berättare.

Fabula Storytelling www.storytelling.se är ett svenskt berättarkompani som arbetar med föreställningar, workshoppar och projekt över hela världen.

Årskurs: gymnasium
Tid:
45-74 min
Lokal: flexibelt, t.ex. ett vanligt klassrum
Gruppstorlek:
max 30 elever/workshop

Turnétider hösten 2017:
v. 43 (24.-27.10.) huvudstadsregionen

26 Jun 2017

Solja Krapu – estradpoet, författare och bildlärare

Solja Krapu är en sverigefinsk estradpoet, författare och bildlärare.

Soljas modersmål är finska, men hon bor i Sverige och är helt tvåspråkig. Solja har vunnit SM i Poetry Slam två gånger. Hon skriver på svenska, men hennes dikter finns också översatta till finska. Solja turnérar och gör författarframträdanden för både vuxna och ungdomar.

Under skolbesöken anpassar Solja innehållet till gruppstorleken och elevernas ålder. Hon föreläser för stora grupper t.ex. i skolans auditorium eller gymnastiksal eller håller en intimare workshop i klassrummet. Solja berättar om sitt skrivande och ger tips om hur man kan komma igång samt pratar om det konstiga och fantastiska med språket. Hon läser även dikter.

Målet med besöken är att inspirera eleverna till att skriva frivilligt, att lita på sitt eget språk och upptäcka vilka möjligheter språk ger till allvar och lek. Poesi behöver inte vara högtidligt eller tråkigt. När Solja träffar finsktalande elever vill hon visa dem exempel på att svenska språket är både intressant och roligt.
Läs mer på Soljas hemsida.

Årskurs: åk 6, åk 7-9 och gymnasium
Tid: 
45-60 minuter
Lokal: 
ett auditorium eller ett klassrum med en dokumentkamera
Gruppstorlek:
 inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Kuopio med omnejd under veckorna 44 och 48
-OBS! Endast 31.10.-2.11. under vecka 44.

BOKA DITT BESÖK HÄR!

21 Jun 2017

Språkberikande lektion med Henrik Skarevik

Inspirerande och spännande lektioner för femteklassister!

Henrik är uppväxt i Finland, men har bott i Sverige 10 år och tagit studenten i Uddevalla. För tillfället studerar Henrik vid Uleåborgs universitet med svenska som huvudämne och kulturantropologi som biämne. Henrik har auskulterat 2016 och han kommer att bli färdig med studierna till våren 2018.

För Henrik är det viktigt att det uppstår kommunikation och växelverkan på hans lektioner. Han vill inte att hans besök är en föreläsning, utan det ska bli en dialog mellan honom och eleverna, med glimten i ögat. Henrik ser svenska språket som en möjlighet till något mer och han vill uppmuntra och inspirera eleverna att bli nyfikna på den svenska kulturen – och naturligtvis på det svenska språket. För att lyckas med det gör Henrik det lättsamt för eleverna och väljer sådana ämnen som barn i femte klassen stöter på i det vardagliga livet.

Henriks favoritcitat är något Hasse Alfredson har sagt: ”Livet är som påse, det blir tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något”.

Årskurs: 5
Tid: 45 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: inga begränsningar

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i Uleåborg med omnejd (Besöken ordnas enligt en varierande tidtabell och måste alltid bekräftas.)

BOKA DITT BESÖK HÄR!

12 Jun 2017

Föreläsning med entreprenör Ahmed Hassan

Ahmed Hassan kom till Finland när han var sex år. Hans modersmålslärare var ett viktigt stöd för honom när han gick i Botby svenska grundskola. Nu arbetar han som företagare och han har en passionerad relation till svenska språket. Ahmed är också ordförande för Nordiska Somaliska föreningen rf.

 

 

 

Ahmed föreläser om sin skolgång i en svenskspråkig skola och sina ansträngningar att lära sig språket. Han berättar roliga anekdoter från sitt liv och betonar att man ska tro på sig själv och ta vara på de möjligheter som det finska samhället ger. Vi är alla finländare och nordbor, och också personer med invandrarbakgrund har nytta av att kunna svenska.

Föreläsningen lämpar sig särskilt bra för finskspråkiga högstadie- och gymnasiegrupper som har elever med invandrarbakgrund. Ahmed pratar i huvudsak svenska med finska inslag.

I föreläsningen ingår visning av Nordiska Somaliska föreningen rf:s video som ni kan se här.

Läraren ombeds instruera eleverna att fundera på frågor till Ahmed i grupper efter föreläsningen. Förhandsinformation för lärare finns här.

Årskurs: åk 7-9 och gymnasium
Tid: 45–60 minuter
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Gruppstorlek: 20–30 elever/grupp

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål i huvudstadsregionen och i Åbo med omnejd

BOKA DITT BESÖK HÄR!

22 Jan 2017

NATURligtvis

Kom med på ett naturäventyr i skolans närhet tillsammans med Kvarkens naturskola!

NATURligtvis är en naturskoldag för årskurs 6 och ordnas i samarbete med Natur och Miljö.

Under naturskoldagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

Årskurs: 6
Tidsåtgång: Undervisningen tar 2,5-3 timmar.
Lokal: Utomhus t.ex. i naturen i närheten av skolan
Gruppstorlek: Max 25 elever kan delta per tillfälle. En lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får också färdiga lektionsförslag gällande för- och efterarbete i anslutning till dagen.

Utrustning: Varma och vattentåliga kläder och skor samt vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

Turnétider  hösten 2017:

Kvarkens naturskola är en del av Natur och miljö r.f. Läs mer om oss här:
www.facebook.com/kvarkensnaturskola
www.naturochmiljo.fi/larare/kvarkensnaturskola

NoM_logo_liggande gron