10 Mar 2015

Språkbad på Gotland 21-28.7.2015

En språklig resa till muntlig färdighet för gymnasister

Kesälukioseura ordnar Språkbad på Gotland – för gymnasister. Under sommarledigheten är det lämpligt att förkovra sin svenska och avklara kurser.

Svensklärare! – berätta för dina elever om denna möjlighet.

Läs mer om sommargymnasierna – eller beställ broschyren till dina elver. Anmälningar och mer info. Sista anmälningsdag 30.4.2015.