Svenska nu har producerat en hel del läromaterial som lärare kan använda i sin undervisning. Du hittar länkar till detta material på denna sida, samt information om fortbildning och webbsidor som kan vara användbara för svensklärare.

Bidrag och stipendier

Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för bilaterala svensk-finländska projekt som ökar kunskaperna om och främjar kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Förutom aktivitetsbidrag utdelar fonden också vistelsestipendier till Stockholm och övriga Sverige för privatpersoner och grupper. Webbansökan och ytterligare information finns på: www.kulturfonden.net.

Läromaterial

Material för undervisning hittar du på sidan Läromaterial.

Utvärdera

Hjälp oss att utveckla vår verksamhet! Har du haft ett Svenska nu-besök? Använd utvärderingsblanketterna nedan och ge feedback.

Kommande lärarfortbildningar

Västkusten kallar! 10-14.6.2019

Fortbildningskurs i Göteborg i samarbete med Svensklärarna i Finland rf SRO, Svenska nu och Riksföreningen Sverigekontakt.

, ,

Välbefinnande året runt – lärarfortbildning med fokus på välbefinnande

Under året 2019 arrangerar Svenska nu en fortbildningsserie för svensklärare med fokus på välbefinnande ur olika synvinklar.

Må bra lördag för lärare 27.4.2019

Tillbringa en vårdag i gott sällskap på Hanaholmen! Syftet med svensklärarnas ”Må bra lördag” är att ge lärare verktyg för stresshantering och främja lärarnas arbetsförmåga och arbetsmotivation. Dagen inleds med frukost i restaurang Johannes och fortsätter med föreläsningar och workshoppar i både positiv psykologi och…

Filmfika för lärare: Mat och välbefinnande 11.3.2019

Hur ska man äta för att må bättre och ha bättre ork i arbetet? Kostrådgivare Linda Hongisto (Folkhälsan) talar om matens koppling till välmående.

,

Uppdatera dina Sverigekunskaper 21-22.11.2018

Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet med syfte att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige.

,

Att knäcka koden 25-27.10.2018

20181025
20181027

Att knäcka koden är en introduktion i nordiska grannspråk och grannspraksdidaktik för lärare och lärarstuderande.

Lärarfortbildning: NATURligtvis i Björneborg 26.9.2018

20180926

NATURligtvis är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur och miljö r.f. Vårt mål är att inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.

SRO höstfortbildning, Hanaholmen 10.11.2018

20181110

Svensklärarna i Finland rf:s höstfortbildning och föreningens höstmöte. Arrangeras i samarbete med Engelsklärarna i Finland rf.

,

Filmfika för lärare, Uleåborg 11.9.2018

20180911

Svenska nu kutsuu opettajat elokuviin ja iltapäiväkahville Kulttuurikeskus Valven Konst O. Deli kahvilaan tiistaina 11.9 klo 16.00 alkaen.