Svenska nu har producerat en hel del läromaterial som lärare kan använda i sin undervisning. Du hittar länkar till detta material på denna sida, samt information om fortbildning och webbsidor som kan vara användbara för svensklärare.

Bidrag och stipendier

Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för bilaterala svensk-finländska projekt som ökar kunskaperna om och främjar kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Förutom aktivitetsbidrag utdelar fonden också vistelsestipendier till Stockholm och övriga Sverige för privatpersoner och grupper. Webbansökan och ytterligare information finns på: www.kulturfonden.net.

Läromaterial

Material för undervisning hittar du på sidan Läromaterial.

Utvärdera

Hjälp oss att utveckla vår verksamhet! Har du haft ett Svenska nu-besök? Använd utvärderingsblanketterna nedan och ge feedback.

Kommande lärarfortbildningar