Svenska nu har producerat en hel del läromaterial som lärare kan använda i sin undervisning. Du hittar länkar till detta material på denna sida, samt information om fortbildning och webbsidor som kan vara användbara för svensklärare.

Bidrag och stipendier

Kulturfonden för Sverige och Finland beviljar bidrag och stipendier till enskilda personer, organisationer och föreningar för bilaterala svensk-finländska projekt som ökar kunskaperna om och främjar kontakten mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk. Förutom aktivitetsbidrag utdelar fonden också vistelsestipendier till Stockholm och övriga Sverige för privatpersoner och grupper. Webbansökan och ytterligare information finns på: www.kulturfonden.net.

Läromaterial

Material för undervisning hittar du på sidan Läromaterial.

Utvärdera

Hjälp oss att utveckla vår verksamhet! Har du haft ett Svenska nu-besök? Använd utvärderingsblanketterna nedan och ge feedback.

Kommande lärarfortbildningar

, ,

Lärkraft till svensklärare – Stockholm 11-13 oktober

FORTBILDNINGSKURS I STOCKHOLM 11-13 OKTOBER 2019 Kom med på fortbildningskurs för huvudstadsregionens svensklärare i Stockholm i oktober 2019!

,

Filmfika för lärare 7.10.2019

Marthaförbundets matvision och bästa tips på närproducerad säsongsmat som får både dig och miljön att må bättre.

,

Må bra-lördag för lärare 21.9.2019

Psykisk förstahjälp – främja ditt eget och andras psykiska välbefinnande

Västkusten kallar! 10-14.6.2019

Fortbildningskurs i Göteborg i samarbete med Svensklärarna i Finland rf SRO, Svenska nu och Riksföreningen Sverigekontakt.

Må bra-lördag för lärare 27.4.2019

Tillbringa en vårdag i gott sällskap på Hanaholmen! Syftet med svensklärarnas ”Må bra lördag” är att ge lärare verktyg för stresshantering och främja lärarnas arbetsförmåga och arbetsmotivation.

,

Aktuellt från Sverige: lärarträff & författarkväll i Björneborg 11.4.2019

Välkommen till Mikaelsgården i Björneborg för att höra journalist Jasmin Lindberg berätta om dagens ungdomskultur i Sverige samt lyssna på när författaren Victoria Rixer talar om sin debutbok Kriget, pappa – ett tillförlitlig sifferminne som handlar om sverigefinsk identitet filtrerad genom tre generationer.

, ,

Välbefinnande året runt – lärarfortbildning med fokus på välbefinnande

Under året 2019 arrangerar Svenska nu en fortbildningsserie för svensklärare med fokus på välbefinnande ur olika synvinklar.

, ,

Svenska nu förmedlar nyheter via WhatsApp

20180112

Svenska nu har valt att pröva ett nytt redskap inom de sociala medierna för att bättre nå ut till sina intressegrupper. Svenska nu har tagit i bruk WhatsApp för att skicka ut nyhetsbrev och information. Vill du ta del av dem? – Vi vill gärna…