23 Jan 2014

Från ungdomstid till vuxenliv – seminarium

Från ungdomstid till vuxenliv – seminarium för sakkunniga och personer som jobbar med unga, 26.02.2014.

Anmäl dig

Om byggstenar, utmaningar och satsningar på vägen mot vuxenhet. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland, onsdag 26.2.2014 .

Hur förebygger man i Finland och Sverige ungdomars illamående och vilsenhet? Hur skapa motståndskrafter för utslagenhet? Vad görs och vad har gjorts för att få ungdomar att hålla riktning och gränser?

Den senaste ekonomiska recessionen och samhällsutvecklingen i stort har aktualiserat en dialog om utmaningar för ungas välfärd och framtid i våra samhällen. Unga påverkas av konjunkturer först och i större omfattning än någon annan grupp i samhället. De återhämtar sig också sist efter en konjunktursvacka. Så många som 10 procent av de elever som slutar grundskolan står utan studieplats. Dagens ungdomar är den mest välutbildade generationen men antalet unga arbetslösa har ökat med över 50 procent. De flesta unga är nöjda med sin hälsa, men trots det har ungdomarnas psykiska hälsa försämrats markant.

På seminariet hör vi sakkunniga från Sverige och Finland och diskuterar tillsammans konkreta medel och metoder för hur ungdomstidens utmaningar kan genom olika former av stöd och uppmuntran ge förutsättningar för ett meningsfullt vuxenliv.

Anmälan via länken ovan senast den 14.2.2014. Anmälningar tas emot också efter detta datum ifall det finns platser kvar. Deltagandet kan annulleras avgiftsfritt till och med sista anmälningsdag. För annulleringar efter detta datum återbetalas inte deltagaravgiften. Annulleringar bör skickas skriftligt till info@hanaholmen.fi

Deltagaravgift: 40 € inkl. kaffe och lunch, 60 € inkl. kaffe, lunch och middag.

Språk: svenska och finska. Simultantolkning.

Arrangörer: Maria Akademi, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Mannerheims Barnskyddsförbund, Centralförbundet för barnskydd, Svenska arbetarinstitutet – Arbis, Svenska Nu.

Seminariet arrangeras med stöd av Svenska kulturfonden.

Förfrågningar:

Maria Akademi, byråsekreterare Kikka Österlund, tfn 09 7562 2250, toimisto@maria-akatemia.fi, www.maria-akatemia.fi
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, biträdande programchef Tina Räihä, tfn 09 43502413, tina.raiha@hanaholmen.fi och programkoordinator
Jonna Similä, tfn 09 4350 2413, jonna.simila@hanaholmen.fi