04 Jan 2017

Frida Andersson & Lauri Schreck

Singer-songwriter Frida Andersson och musikern Lauri Schreck gör skolturnéer tillsammans under vårterminen 2017. Målgruppen är högstadieelever.

Turnéerna arrangeras i samarbete med Konsertcentralen. Förfrågningar kan riktas direkt till Konsertcentralen.

Läs mer om Frida och Lauri på deras hemsidor.

Foto: Rikkard Häggbom

Foto: Rikkard Häggbom

Lauri katsoo ylos

 

 

 

 

 

Turnétider våren 2017:
v. 11 (13.-17.3.): Kuhmo, Kajana, Vuokatti

Kolla in läromaterialet till Frida Anderssons musik: