10 May 2014

Gåvoprenumeration av Hbl till vårens abiturienter som träning inför studentskrivningarna.

Svenska nu – nätverket för det svenska språket och kulturen i Finland – och Hufvudstadsbladet verkar aktivt för det svenska språket i Finland. Även i år bjuder vi på en förmån i form av en två veckor lång gåvoprenumeration på Hbl till de finskspråkiga abiturienter som deltar i provet i svenska i studentskrivningarna. Läs mer på HBL:s sida