13 Feb 2015

Glad vändag – vi erbjuder Tidskriften Språkbruk!

Språkbruk

 

Språkbruk är en specialtidskrift för finlandssvensk språkvård.

Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ordböcker och annan litteratur inom språkvårdens område. Ibland ingår också korta specialordlistor från olika fackområden.

Vändagen till ära erbjuder Svenska nu Språkbruk till svensklärare år 2015.

Gör såhär:
Skriv en epost till: tilaajapalvelu@stellatum.fi
Skriv i Rubrik/Aihe-fältet: Svenska nu/Språkbruk
Skriv i meddelandet: ditt namn, adress, postnummer och -ort.
(för att få tidningen bör du kunna fylla i alla uppgifter)

Detta erbjudande gäller de 100 snabbaste!

http://www.sprakbruk.fi/