03 May 2015

HBL i gåva till höstens abiturienter!

HBL-logo

Vi erbjuder en 2 veckors prenumeration av HBL till de finskspråkiga abin som deltar i provet i svenska i studentskrivningarna.

Gåvoprenumerationen börjar 4.9.2015, dvs 2 veckor innan det skriftliga provet. Prenumerationen är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför de kommande studentskrivningarna. Det finns ett begränsat antal gåvoprenumerationer så det gäller att vara snabb. De första 3000 får en total prenumeration, vilket betyder tryckt tidning + HBL digitalt. De som inte hinner med i denna kvot får HBL digitalt.

Läs instruktionerna och fyll i skolans uppgifter och adressuppgifter och e-post (obs med elevernas tillåtelse!). Deadline är  20.8.2015 för att gåvoprenumerationerna ska börja inom utsatt tid.