09 Apr 2014

Kielitaito ja kulttuurintuntemus avaavat ovia maailmaan ja antavat lapsille ja nuorille valmiuksia toimia globaalissa maailmassa….

Under rubriken Språkforstran har vi samlat forskning och länkar som stöd för lärare, föräldrar och andra intresserade som vill fördjupa sig i språkfrågor. Vi följer även med hur läroplansarbetet framskrider och håller oss uppdaterade med annan forskning inom området. Läs mer på : Språkfostran