Filmotek

På filmoteket kan lärare i finska skolor låna ut DVD-filmer för visning i skolan. Urvalet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och utlåningen är gratis. Till filmerna finns medhörande läromaterial.


TEEMAT: , , , , ,