Lärarhandledning

För att fira Minna Canth som fyller 175 år 2019 har Svenska nu producerat ett läroplansanpassat ämnesintegrerande material om författaren Minna Canth. Läromaterialet riktar sig till den finskspråkiga gymnasieundervisningen och kan även användas i undervisningen på högstadiet.

 

Materialet belyser betydelsen av Minna Canth som en aktiv tvåspråkig brobyggare mellan det finska och svenska språket och lyfter fram hennes arv. Utöver att Minna Canth är en berömd författare var hon en teaterförnyare, företagare, samhällspåverkare och främjare av jämställdhet och flickors utbildning. Materialet presenterar i bild, text och videor olika sidor av Minna Canth och drar paralleller till dagens samhälle i enlighet med Minna Canth-sällskapets kampanj ”Vad skulle Minna göra?”.

 

Materialet (textmaterial, videor, ljudfiler, ordlistor, kopieringsunderlag och lektionsaktiviteter) har anpassats för både A- och B-lärokursen i svenska. I materialet ges tips på hur man kan integrera materialet med andra ämnen.

 

Före du börjar med materialet ska du välja svårighetsnivån genom att välja lätt eller avancerat material på läromaterialets första sida. Avancerat material lämpar sig huvudsakligen för A-svenskan och det lättlästa materialet för B-svenskan. Båda materialen börjar med en kort inledningsvideo och innehåller sammanlagt tre texter om Minna Canth.

 

 

Materialet består av tre helheter:

 

I) Den tvåspråkiga Minna Canth: Eleverna bekantar sig med Minna Canths roll som en aktiv brobyggare mellan det finska och svenska språket samt läser om språksituationen under Minna Canths tid. Eleverna får fundera över hurdan nytta man kan ha av att kunna svenska i Finland samt får öva sig att uttrycka sina åsikter på svenska.

 

Läromaterialet består av en text med ljudfil, innehållsfrågor till texten (öppna och flerval), uppgifter i grammatik och en gallup. Utöver läromaterialets diskussionsövningar kan man i gallupen diskutera frågorna tillsammans med klassen eller i mindre grupper. I materialet hittar ni också en lista över fraser man kan använda när man vill uttrycka sin åsikt för att underlätta diskussionsövningarna.

 

II) Canth som samhällsdebattör: Eleverna bekantar sig med Minna Canths liv med betoning på hennes roll som samhällsdebattör. Syftet är att utveckla elevernas kommunikativa färdigheter och förmåga att uttrycka sina åsikter på svenska i både tal och skrift. Eleverna får öva sig att ta ställning till dagsaktuella ämnen. Läromaterialet består av en text med ljudfil, en ordlista samt frågor (öppna och flerval) och övriga uppgifter i grammatik. I materialet ingår också en större uppgift om hur man skriver en insändare eller ett blogginlägg, där eleverna får öva sina skriftliga färdigheter i Minna Canths anda.

 

III) Canth & #metoo: I materialet lyfts fram Minna Canths roll som främjare av jämställdhet och flickors utbildning. Syftet är också att dra paralleller till den dagsaktuella diskussionen i Finland och i Sverige.

 

Läromaterialet består av en text med ljudfil, innehållsfrågor (öppna och flerval) och övriga uppgifter i grammatik. I materialet ingår också en större debatt-uppgift som man kan använda för att utföra en längre och mer tankeväckande diskussion om jämställdhetsfrågor. I materialet hittar ni också en lista över fraser man kan använda när man vill uttrycka sin åsikt för att underlätta diskussionsövningen.