23 Apr 2014

LEHDISTÖTIEDOTE: Ruotsin opetuksen puolesta

LEHDISTÖTIEDOTE

Espoo  23.4.2014

Ruotsin opetuksen puolesta

Ruotsin kielen opiskelun vapaaehtoistamista kaikilla kouluasteilla koskeva kansalaisaloite annetaan eduskuntaan 24.4.2014. Kansalaisaloitteen tullessa eduskunnan käsittelyyn Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin tekijöihin:

  • ruotsin kielellä on suuri merkitys yhteistyössä Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa, erityisesti kulttuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja lainsäädännön alan yhteistyössä.
  • Pohjoismaat on myös taloudellinen yhteismarkkina-alue.
  • Ruotsi työ- ja opiskelualueena on merkittävä mahdollisuus, jonka hyödyntäminen edellyttää ruotsin kielen taitoa.

Hanasaari on seitsemän vuoden ajan koordinoinut koko Suomessa toimivaa Svenska nu -verkostoa, joka on luonut uusia toimintamalleja kielen opiskeluun ja tuonut vahvemmin kokemusperäistä oppimista kouluihin. Kieltenopiskelun vapaaehtoistamisen sijaan tulisi aktiivisesti etsiä yhdessä keinoja kieltenopiskelun vahvistamiseksi. Ruotsin kieli Suomessa tarjoaa loistavat mahdollisuudet kieltenopiskelun integroimiseen lasten ja nuorten arjessa.

Ruotsin kielen asemalla Suomessa on myös merkitys, kun vahvistetaan suomen kielen asemaa Ruotsissa. Hanasaaren päämiehellä Suomalais-ruotsalaisella kulttuurirahastolla on Ruotsissa käynnissä Svenska nu-verkoston sisarhanke Finska nu.

Miksi ruotsia?

http://svenskanu.fi/kielikasvatus/

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Hanasaarenranta 5, Espoo
www.hanaholmen.fi
www.svenskanu.fi

Lehdistön tiedustelut: toimitusjohtaja Gunvor Kronman, 040-7451738