11 Mar 2014

LIKA OLIKA – Ett seminarium om kulturella skillnader i Norden i Jyväskylä 23.4.

De nordiska länderna har liknande värderingar och samhällsstrukturer. Men någon som flyttar från ett nordiskt land till ett annat stöter tidigt på skillnader i t.ex. arbetsmetoder och kommunikationssätt och dessa är bra att känna till. Är kulturella skillnader styrkor eller svagheter i arbetslivet? Syftet med seminariet är att lyfta fram det positiva med dessa olika kulturella skillnader som vi möter i det nordiska samarbetet. Genom vår medvetenhet om dessa kulturella skillnader kan vi stärka vårt samarbete. Moderator för seminariet, som framförallt riktar sig till studerande och företag, är Thomas Lundin.
Talare på seminariet är Colin Moon, Laura Ala, Marja Kahra och Lars Losvik. Seminariet hålls i Jyväskylä.

Sista anmälningsdag: 14.4.2014

Mera information och anmälan