30 Jun 2014

LL-bladet – lättlästa nyheter varannan vecka

LL-Bladet är en lättläst finländsk nyhetstidning på internet. Med lättläst avses text som är enklare än standardspråk både vad gäller ordförråd, uppbygnad och innehåll, och det riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå standardspråk.  För vissa är LL en förutsättning för att ha möjlighet att vara delaktig i samhället. Lättläst text passar också utmärkt till främmandespråksinlärningen, så om du är lärare så lönar det sig att kolla detta!

 

LL-Bladet ger ut en ny upplaga varannan vecka, och du kan bekanta dig med tidningen på deras webbsida.