22 Jan 2017

NATURligtvis

Kom med på ett naturäventyr i skolans närhet tillsammans med Kvarkens naturskola!

NATURligtvis är en naturskoldag för årskurs 6 och ordnas i samarbete med Natur och Miljö.

Under naturskoldagen får eleverna användning för den svenska de redan kan. Samtidigt möter de nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag och fritid. De använder också svenska för att göra enkla beskrivningar av naturen och närmiljön. Uppgifterna är inspirerade av äventyrspedagogiken och innehåller bl.a. olika typer av samarbetsövningar.

Årskurs: lågstadiet, åk 6.

Tidsåtgång: Undervisningen tar 2,5-3 timmar i anspråk och arrangeras t.ex. i skolans närnatur.

Gruppstorlek: Max 25 elever kan delta per tillfälle. En lärare bör finnas på plats under hela naturskoldagen. Läraren får också färdiga lektionsförslag gällande för- och efterarbete i anslutning till dagen.

Utrustning: Varma och vattentåliga kläder och skor. Vattenflaska. (frivilligt: liten matsäck)

Turnétider  våren 2017:
Österbotten vecka 15-16.

Turnétider  hösten 2017:
Södra Österbotten och Nyland, datum meddelas senare.

Bokningarna sker direkt via Kvarkens naturskola: E-post: maria.svens@naturochmiljo.fi Tel. 045-3296 220

Kvarkens naturskola är en del av Natur och miljö r.f. Läs mer om oss här:
www.facebook.com/kvarkensnaturskola
www.naturochmiljo.fi/larare/kvarkensnaturskola

NoM_logo_liggande gron