09 Feb 2017

Seminariet Toimintaa yli kielirajojen på fredagen 10.3. i Åbo

Välkomna att fylla metodbacken med nya verktyg i seminariet Toimintaa yli kielirajojen!

Vill du lära dig grupphandledningsmetoder som bryter språkgränser? Vill du även veta hur du kan främja gruppaktiviteter när alla inte kan samma språk? I seminariet får vi lära oss hur man i skolvärlden och i olika projekt har lyckats med att bygga upp gruppaktiviteter som bryter språkgränser. Metoderna går att utnyttja även i andra slags sammanhang, inte bara i förenings- och fritidsaktiviteter. Läs mer.

09 Feb 2017

Abiträning på Facebook

Vårens aiträning är här igen! Tipsa era abiturienter på abiträning på Facebook 5.–19.3. Victors abiträning på Facebook ger en extra kick till pluggandet! På Facebook-evenemanget ges dagligen praktiska tips och råd för både hörförståelseprovet och för det skriftliga provet. Abiturienter får alltså tips redan nu.

Man kan delta i abiträningen här.

Vi hoppas att många vill delta och får nytta och nöje av Victors abiträning!

08 Feb 2017

Mitt Finland är ditt – en videobaserad övning för elever

Mitt Finland är ditt är en videobaserad övning som tagits fram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Programmet har skapats av Svenska nu till de finska skolorna för att genomföras i svenskundervisningen under jubileumsåret.

Uppgiften baserar sig på en video som ses tillsammans i klassrummet. Syftet är att ge eleven en möjlighet att reflektera över sin egen identitet och dess mångfald inom ramen för en större helhet, var och ens gemensamma Finland. I uppgiften används svenska i enlighet med den nivå som gruppen har, och därmed passar den elever med varierande språkfärdigheter.

Videon och läromaterialet finns här. >>

08 Feb 2017

CALL FOR CONTRIBUTIONS 8.2 – 31.3.2017

CallForContrsnu övrebalk

Vill du samarbeta med Svenska nu?

Svenska nu har samarbetat med kulturaktörer från Sverige och Finland redan i 10 år. I samband med Svenska nu:s 10-års jubileum vill nätverket höra vad kulturfältet har att erbjuda och ordnar ett öppet utrop där kulturaktörer kan föreslå nya program till vår verksamhet. Svenska nu betalar ersättning för skolprogrammen.

Fyll i formuläret HÄR om du vill ge ett programförslag
Läs mer

07 Feb 2017

Lipponen och Kronman uppmuntrar kommunerna att erbjuda mera svenskundervisning

Ordförande för Svenska nu -nätverkets delegation Paavo Lipponen och styrgruppens ordförande Gunvor Kronman närmar sig kommunalvalskandidaterna med ett brev om svenskundervisningen. Det bifogade brevet presenterades under Svenska nu:s presskonferens i Café Köket i Helsingfors. I brevet uppmuntrar Lipponen och Kronman de blivande kommunala beslutsfattarna att erbjuda grundskoleeleverna mera svenskundervisning. Continue reading