Månadens nordiska film i regionerna

Serien Månadens nordiska film i regionerna visar filmer runtom i landet hela läsåret! Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand! Vid varje ort står det inskrivet till vilken e-postadress anmälan ska skickas. Kom ihåg att det finns ett begränsat antal platser till filmvisningarna, så det lönar sig att anmäla sig i god tid!

 

Serien arrangeras av Walhalla rf, Svenska nu, Pohjola-Norden och Nordisk kulturkontakt i samarbete med festivalen Kärlek & Anarki, Danmarks ambassad, Svenska veckan samt lokala samarbetspartners.

 

ESBO
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, www.hanaholmen.fi

Vi har reserverat en egen kvot för skolgrupper till Månadens nordiska film på Hanaholmen. Till skillnad från ordinarie biljettbokningen tillåter bokningen för skolgrupper att man bokar mer än två biljetter åt gången. Nedan hittar du datum för när bokningen öppnar och länken till bokningen för skolgrupper.

 

må 2.9 kl. 18 Women at War (Benedikt Erlingsson, ISL, finsk textning, 100min, F16)

må 7.10 kl 18 Britt-Marie var här (Tuva Novotny, SE, finsk textning, 97min)

må 4.11 kl. 18 Amundsen (Espen Sandberg, NO, 125min, finsk och svensk textning, F12)

må 2.12 kl. 18 Happy Ending (Hella Joof, DK, 96 min, finsk och svensk textning, F12)

 

Fritt inträde!

WOMEN AT WAR
Benedikt Erlingsson, Island (2018) 100 min, F16
Språk: isländska, finsk text

BRITT-MARIE VAR HÄR
Tuva Novotny, Sverige (2019), 97min
Språk: svenska, finsk textning

AMUNDSEN
Espen Sandberg, Norge (2019), 125min, F12
Språk: norska, finsk och svensk textning

HAPPY ENDING
Hella Joof, Danmark (2018), 96min, F12
Språk: danska, finsk och svensk textning