Film på svenska-verkstad med Rasmus Sumelius

Film på svenska-verkstad

Film på svenska – Filmklanens videoverkstad är ett roligt och kreativt sätt att arbeta mångsidigt med språk och innehåll. Mediepedagogen Rasmus Sumelius har lett barn genom hundratals filmprojekt och åkt runt till olika skolor under flera års tid.

Videoverkstaden kan anpassas för olika årskurser. Under besöket får deltagarna lyssna på en kickstart-föreläsning och sedan planera sin film och till slut presentera planen som en kort pitch.


Inför besöket:

Läs lärarhandledningen.

Ni behöver tänka färdigt på hurdana filmer ni vill att eleverna skall ge sig in på. Tänk på vilket ämne ni vill behandla, hur mycket svenska som eleverna bör ha med och vilka grupper eleverna arbetar i. Bra om ni också tänkt på deadlines för filmerna och hur/om de ska presenteras.

Ni kan också ta en titt på elevmaterialet före besöket. Skriv ut eller gör det
tillgängligt elektroniskt så att eleverna kan ha materialet som stöd under besöket.

I elevmaterialet finns det en liten ordlista som ni kan bekanta er med före besöket samt en uppgift för att öva orden.


Under besöket
:

Föreläsning:

Under lektionen får eleverna lyssna på en föreläsning med Rasmus som berättar hur de kommer igång och lite om hur man kan berätta med bilder och bygga upp dialoger. Han presenterar de olika verktygen man kan använda för att komma igång.

Grupparbete:

Eleverna kommer en stor del av tiden att jobba i grupper och planera sin film. Rasmus går runt och diskuterar med grupperna omkring deras film. I slutet får eleverna pitcha sin film åt Rasmus där de skall försöka överbevisa honom om att de har hittat på en film som är värd att satsa på.


Efter besöket:

Eleverna får filma sin film på skoltid eller fritid. Förhoppningsvis får ni en festlig premiär ordnad snart!

I samband med filmvisningen kan ni diskutera filmningen och verkstaden: Vad var lätt/svårt? Vad lyckades och vad kunde ha gått bättre? Vad berodde det på? Var det lätt att arbeta på svenska? …


Årkurs:
 kan anpassas för olika årskurser
Tid:
 en lektion (45-75 min) + förarbete om ni vill genomgå kompendiet/ordlistan + eventuellt efterarbete i form av filmvisning (och diskussion under lärarens ledning)
Lokal: ett klassrum med dator, projektor och filmduk
Utrustning: skolans eller elevernas egen utrustning för filmning (t.ex. skolans surfplattor, elevernas mobiltelefoner) kan användas när eleverna filmar på egen hand.
Gruppstorlek: en undervisningsgrupp

 

Turnétider hösten 2018:
enligt önskemål i huvudstadsregionen