Första hjälp-lektioner till vårdstuderande

Första hjälp med Röda Korset

Nätverket Svenska nu erbjuder svenskspråkiga första hjälp-lektioner avgiftsfritt till vårdstuderande i samarbete med Röda Korset. Lektionerna utförs av Röda Korsets svenskspråkiga första hjälp-utbildare i klassrummet.

 

Eleverna får bl.a. öva sig i hur de klarar sig på svenska i simulerade olyckssituationer, vid återupplivning och andra situationer med direkt patientkontakt. Syftet är att ge eleverna språkliga färdigheter att agera i en olyckssituation på svenska samt väcka en insikt om att de kan behöva svenskan i sitt vårdyrke.

 

I workshopparna ingår förberedande läromaterial i form av vokabulär och fraseologi samt korta dialogövningar. Bakom Quizlet-länkarna kan studerandena aktivt och varierande jobba med terminologin och exempelvis testa sig själv inför workshopen. Efter besöket får varje elev Svenska Finlands Folktings ”Jag är här för dig”-häfte med vårdterminologi på svenska.

Förhandsmaterial till första hjälp-lektioner

Quislet-länkar

 

Målgrupp: yrkesskoleelever och yrkeshögskolestuderande inom vårdbranschen
Tid: 90 minuter
Lokal:  vanligt klassrum
Gruppens storlek: max 25 personer

 

Turnétider hösten 2018:
13-14.9, 24.9, 12.10, 23.10, 5.11, 15.11 i Nyland och Egentliga Finland
8.11 och 27.11 i Österbotten
3.12 och 4.12 Nyland