Första hjälp-lektioner till vårdstuderande

Första hjälp med Röda Korset

Nätverket Svenska nu erbjuder svenskspråkiga första hjälp-lektioner avgiftsfritt till vårdstuderande i samarbete med Röda Korset. Lektionerna utförs av Röda Korsets svenskspråkiga första hjälp-utbildare i klassrummet.

 

Eleverna får bl.a. öva sig i hur de klarar sig på svenska i simulerade olyckssituationer, vid återupplivning och andra situationer med direkt patientkontakt. Syftet är att ge eleverna språkliga färdigheter att agera i en olyckssituation på svenska samt väcka en insikt om att de kan behöva svenskan i sitt vårdyrke.

 

I workshopparna ingår ett läromaterial med Quizlet-baserade övningar samt ordlistor och begrepp. Efter besöket får varje elev Svenska Finlands Folktings ”Jag är här för dig”-häfte med vårdterminologi på svenska.

 

Målgrupp: yrkesskoleelever och yrkeshögskolestuderande inom vårdbranschen
Tid: 90 minuter
Lokal:  vanligt klassrum
Gruppens storlek: max 25 personer