Kulturturen

Kulturinsatser i huvudstadsregionen

Besök Unga Teatern, Lilla Teater eller Svenska Teatern med dina elever våren 2019 med hjälp av Kulturturen. Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur.

Svenska nu erbjuder skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gratis teatersbesök. Språkbadselever och lågstadieelever får besöka Alice i underlandet på Unga Teatern. För åk 7-9 och gymnasiet erbjuds två spännande nya pjäser: En blick är en blick är en blick på Lilla Teatern och Att dela en kaka på Svenska Teatern.

Det finns ett begränsat antal föreställningar och biljetter. Boka platser åt dig och dina elever via vår bokningsblankett

Aktuella föreställningar hittar du i programkalendern