Sagokodning för daghem

Sagokodning

Sagokodning – språkberikande program för finskspråkiga daghem

Nu finns det möjlighet att bli inspirerad på svenska även inom den finska småbarnspedagogiken. Vi kombinerar traditionellt med modernt (sagan möter mediafostran) och barnen kommer att bli inspirerade.

 

Folkhälsans erfarna pedagoger kommer att besöka 6 daghem inom området Kervo-Träskända-Hyvinge (Anna Moberg-Jokinen) och 4 daghem inom området Lundo-S:t Karins (Heidi Hermansson)

 

Det kommer att handla om läsning som inte är för barnet utan med barnet. Som är följsam och söker och tar vara på barnens intresse och tempo. Som väntar in och fångar upp interaktion och kommunikation genom ljud, ord och gester. Som bekräftar och anknyter till barnets vardag och begreppshorisont. Som hjälpmedel har vi en bekant saga (på svenska), konkreta figurer/ rekvisita samt Bee-bot:en.

 

Finskspråkiga barn får på ett lekfullt och konkret sätt jobba kring en bekant saga. Sagans händelser utspelas på en matta, var Bee-bot:en är den figuren som med hjälp av barnen för berättelsen vidare.

 

Målet är:

  • ge barnen inblick i det svenska språket via en bekant saga
  • lära kodning på ett roligt och lekfullt sätt
  • förse daghemmen med en sagobok, tilläggsrekvisita samt 2 st Bee-bot:ar inspirera barn och pedagoger till att bekanta sej med det svenska språket, på ett roligt och konkret sätt

 

Bee-bot är en enkel golvrobot som programmeras med hjälp av knappar på ovansidan. Barnen bestämmer i förväg vilken rutt Bee-boten ska ta genom att trycka på knapparna och sedan på go-knappen. Bee-boten är bra hjälpmedel för att lära barn enkel programmering och hur enkla program kan skapas och användas.

Folkhälsans pedagoger ger tips på hur det görs och grupperna kan självständigt jobba vidare med projektet.

 

Tid: ca. 60 min

Turnétid: hösten 2018

Åldersgrupp: 4-5-åringar

Gruppstorlek: ca. 10 barn

Teknik som behövs: ingen

Utrymme: grupprum

En pedagog önskas vara på plats från gruppen.

 

Bokning sker direkt genom att skicka epost till anna.moberg@folkhalsan.fi (Hyvinge, Kervo, Träskända) eller till heidi.hermansson@folkhalsan.fi (Lundo, S:t Karins)

 

 

Folkhälsan