23 Apr 2014

PRESSMEDDELANDE: För svenskundervisning

PRESSMEDDELANDE

Esbo 23.4.2014

För svenskundervisning

Medborgarinitiativet om att göra skolsvenskan frivillig överlämnas till riksdagen 24.4.2014. Inför riksdagens behandling av frågan vill Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland fästa uppmärksamhet vid följande faktorer:

  • I samarbetet med Sverige och de övriga nordiska länderna är svenskan livsviktig, särskilt  inom kultur, utbildning, forskning och lagstiftning.
  • Norden utgör också en gemensam ekonomisk marknad.
  • Sverige som arbets- och studiemiljö är en betydande möjlighet, och för att ta vara på den chansen behöver man kunna svenska.

Hanaholmen har i sju års tid koordinerat nätverket Svenska nu, som verkar i hela Finland. Nätverket har skapat nya verksamhetsmodeller för språkinlärning och fört in mer upplevelsebaserad inlärning i skolorna. I stället för att göra språkstudier valfria borde vi tillsammans aktivt söka vägar att förstärka språkinlärningen. Det svenska språket i Finland erbjuder utomordentliga möjligheter till att på olika sätt integrera språkinlärning i barns och ungas vardag.

Svenskans ställning i Finland är också av betydelse i arbetet för att stärka finskans ställning i Sverige. Hanaholmens huvudman Kulturfonden för Sverige och Finland driver ett systerprojekt till Svenska nu i Sverige, Finska nu.

Varför svenska?

http://svenskanu.fi/sprakfostran/

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, Esbo
www.hanaholmen.fi
www.svenskanu.fi

Pressförfrågningar: verkställande direktör Gunvor Kronman, 040-7451738