Svenska nu-program

 

Svenska nu för samman finsk ungdom och det svenska språket och svenskspråkig kultur. Svenska nu förmedlar program till skolor runt om i hela Finland samt tar fram nytt läromaterial och lärarfortbildning. I programutbudet detta år ingår bland annat rock- och rapmusik, workshopar, teater, svenska ungdomsfilmer och vintriga upplevelser utomhus. På årsbasis bjuds över 70 000 elever och lärare på ett Svenska nu-program.  Helt centralt i verksamheten är samarbetet med Svensklärare i Finland och andra lärarorganisationer. Följ gärna med vår verksamhet i Facebook och Twitter.

Aktuellt i programutbudet:

  • Alla program
  • Lärarfortbildning
  • Träffar & seminarier
,

Uppdatera dina Sverigekunskaper 21-22.11.2018

Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet med syfte att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige.

Filmfika för lärare: Mat och välbefinnande 11.3.2019

Hur ska man äta för att må bättre och ha bättre ork i arbetet? Kostrådgivare Linda Hongisto (Folkhälsan) talar om matens koppling till välmående.

Må bra lördag för lärare 27.4.2019

Tillbringa en vårdag i gott sällskap på Hanaholmen! Syftet med svensklärarnas ”Må bra lördag” är att ge lärare verktyg för stresshantering och främja lärarnas arbetsförmåga och arbetsmotivation. Dagen inleds med frukost i restaurang Johannes och fortsätter med föreläsningar och workshoppar i både positiv psykologi och…

, ,

Välbefinnande året runt – lärarfortbildning med fokus på välbefinnande

Under året 2019 arrangerar Svenska nu en fortbildningsserie för svensklärare med fokus på välbefinnande ur olika synvinklar.

,

Video från Europeiska språkdagen på Hanaholmen den 28.9.2018

Europeiska språkdagens huvudevenemang i Finland arrangerades fredagen den 28 september 2018 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

, ,

Svenska nu förmedlar nyheter via WhatsApp

20180112

Svenska nu har valt att pröva ett nytt redskap inom de sociala medierna för att bättre nå ut till sina intressegrupper. Svenska nu har tagit i bruk WhatsApp för att skicka ut nyhetsbrev och information. Vill du ta del av dem? – Vi vill gärna…

, ,

Svenska nu på SuomiAreena 2018

20180718
20180719

Svenska nu är med på SuomiAreena i Björneborg. Du hittar oss i det nordiska tältet på medborgartorget onsdag 18.7 kl. 10-17. Vår fika på svenska har redan blivit en tradition och du kan komma och ta en fika i tältet onsdag kl. 13-15. Kom och…

Två sidor av skolsvenskan
, ,

Kouluruotsin kahdet kasvot – diskussion på SuomiAreena den 19 juli

20180719

Diskussionen om skolsvenskan blossar upp i samhället nu och då.  Svenskt språkbad blir allt populärare, men på annat håll vill man dra ner på studierna i svenska. Vad är det fråga om? Nätverket Svenska nu och Svenska litteratursällskapet i Finland arrangerar en officiell SuomiAreena-diskussion ”Två…

,

Filmfika för lärare, Uleåborg 11.9.2018

20180911

Svenska nu kutsuu opettajat elokuviin ja iltapäiväkahville Kulttuurikeskus Valven Konst O. Deli kahvilaan tiistaina 11.9 klo 16.00 alkaen.

Lärarfortbildning: NATURligtvis i Björneborg 26.9.2018

20180926

NATURligtvis är ett samarbete mellan Nätverket Svenska nu och Natur och miljö r.f. Vårt mål är att inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.

Europeiska språkdagens seminarier
, ,

Europeiska språkdagens seminarier på Hanaholmen

20180928

Europeiska språkdagens huvudevenemang i Finland arrangeras fredagen den 28 september 2018 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. På förmiddagen kl. 09:45-12:00 arrangeras ett svenskspråkigt seminarium om Finlands och Sveriges gemensamma historia ”Det svenska i Finland och finska i Sverige”. Som talare fungerar Sveriges…

Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad
, ,

Seminariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad” på Hanaholmen i Esbo den 12 oktober

20181012

Nätverket Svenska nu och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar seminariet ”Kunskapsarbete och en föränderlig arbetsmarknad” på Hanaholmen i Esbo den 12 oktober 2018 kl. 9-12. Syftet med seminariet är att belysa hur digitaliseringen förändrar arbetsmarknaden i Finland och Sverige. Hur förändras kunskapsarbetet och…

,

Att knäcka koden 25-27.10.2018

20181025
20181027

Att knäcka koden är en introduktion i nordiska grannspråk och grannspraksdidaktik för lärare och lärarstuderande.

,

Sverigepaket 2018

20181106
20181106

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finskspråkiga högskolestuderande i huvudstadsregionen.

SRO höstfortbildning, Hanaholmen 10.11.2018

20181110

Svensklärarna i Finland rf:s höstfortbildning och föreningens höstmöte. Arrangeras i samarbete med Engelsklärarna i Finland rf.