Övningar i svenska

Språkspel och övningar

 

SWE – Pakko puhua ruotsia.
YLE:s nätserie om fem sverigefinska ungdomar som berättar om sitt liv i Sverige på svenska.
http://oppiminen.yle.fi/ruotsi/swe-pakko-puhua-ruotsia

 

Europeisk språkportfolio – till gagn för dig som språkelev
www.fba.uu.se/verksamhet/sprakportfolio/

 

Vad är språkinlärning i tandem?
Inlärning i tandem är en form av öppet lärande där personer med olika modersmål arbetar tillsammans två och två
www.slf.ruhr-uni-bochum.de/bochum-sve.html
www.slf.ruhr-uni-bochum.de/learning/idxsve11.html

 

Ruotsin kielen yleinen kielitutkinto
Ruotsin YKItreeneissä voit testata kielitaitoasi, saada palautetta osaamisestasi ja harjoitella lisää. Tehtäviä on kaikentasoisille oppijoille. Abitreenien harjoitukset kertaavat lukiossa opittuja asioita. Pohjoismaisia säveltäjiä -kurssissa tutustutaan lyhyesti neljään säveltäjään.Kulttuurikompassi-videoilla Suomessa ja Ruotsissa toimivien yritysten työntekijät kertovat kokemuksiaan suomalaisten ja ruotsalaisten yhteistyöstä.
oppiminen.yle.fi/ruotsi

 

Länkar till olika slags ordböcker och språkspel:
lankskafferiet.org

 

 

För gymnasister

 

Etälukion ruotsin sivut
www02.oph.fi/etalukio/ru.html

 

Ylen Abitreenit
http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/ruotsi

 

Högskoleprovet
Högskoleprovet är ett urvalsprov som avser att mäta förmågan att klara högskolestudier. Provet består av 122 uppgifter som mäter bl.a. ordförståelse, logiskt tänkande, svensk läsförståelse. Alla provuppgifter är flervalsuppgifter med givna svarsförslag.
www.edusci.umu.se/hprov