16 Sep 2014

Jesse P. rapworskhopar

Jesse P.: JAG VÅGAR VÅGAR DU?

Låtskriveri, inspiration och rapmusik under en lektion.

Rap-workshopen är en interaktiv rapmusik-workshop som pågår under en lektion. Lektionstiden är 45-60 minuter och max 30 elever kan delta i en workshop. Max fyra workshopar per dag.

Eleverna skriver egna raplåtar på svenska och får möjlighet att visa upp och uppträda med sina alster för kamraterna. I workshopen förenas språk och aktivitet. Fokus ligger på en den muntliga förståelsen och kommunikationen samt på en rolig stämning som leder till en positiv upplevelse.  Rap-workshopen kan även ordnas som en temadag i skolan och då kommer man överens om innehåll och antal elever separat. Jesse P. gör även en musikalisk föreläsning “Spegelbild-Peilikuva” där han igenom sina egena erfareheter uppmanar ungdomar att följa sin dröm och ta vara på de möjligheter som ges i livet.

Jesse P. är en etablerad musiker som arbetat med låtskriveri, musik och ungdomar i över 10 år Han har turnerat i både Finland och Sverige. Jesse P har  producerat Pakkåruotsi albumen i samarbete med Svenska nu och gett ut två skivor: Pakkå Ruåtsi och Pakkå Ruåtsi 2. I maj släpptes VÅGA-låten och Pakkå Ruåtsi 3 följer under hösten 2014.