03 Dec 2017

Serieteckning med Petra Bergström

peppesbild

Serieteckning med Petra Bergström är en fartfylld workshop med flera snabba och roliga teckningsövningar där bildkonst och svenska språket möts i en ämnesövergripande helhet. Workshoppen lämpar sig för elever på olika kunskapsnivåer i svenska. Petra justerar sitt språk enligt gruppens nivå och ser till att alla hänger med.

Eleverna får tips på saker som det lönar sig att tänka på då man ritar serier, så som ansiktsuttryck, bildutsnitt, bildens form, rörelse, rytm och pratbubblor. Under workshoppen ritar vi även kortare uppgifter, som en serie på 5-7 bilder.

Petra Bergström är en behörig bildkonstlärare som har jobbat med serieteckning och bildkonstundervisning i flera år med barn och unga i alla åldrar.

Årskurs: 6, 7-9
Tid: 45-60 min
Lokal: vanligt klassrum
Gruppstorlek: max 30 elever

Turnétider hösten 2017:
enligt önskemål  i huvudstadsregionen (ej tisdagseftermiddagar)

Turnétider våren 2018:
enligt önskemål i huvudstadsregionen enligt följande:
29.1-23.3: måndag: eftermiddagar, tisdag: förmiddagar & fredag: eftermiddagar
3.4-2.6: torsdag & fredag: eftermiddagar

BOKA DITT BESÖK HÄR!