03 Jan 2017

Serieteckning med Petra Bergström

peppesbild

Serieteckning med Petra Bergström är en fartfylld workshop med flera snabba och roliga teckningsövningar där bildkonst och svenska språket möts i en ämnesövergripande helhet. Workshoppen lämpar sig för elever som studerar svenska på olika nivåer. Petra justerar sitt språk enligt gruppens nivå och ser till att alla hänger med.

Lektionstiden är 60 minuter, och max 30 elever kan delta i workshoppen.

Eleverna får tips på saker som det lönar sig att tänka på då man ritar serier, så som ansiktsuttryck, bildutsnitt, bildens form, rörelse, rytm och pratbubblor. Under workshoppen ritar vi även kortare uppgifter, som en serie på 5-7 bilder. Eleverna får med sig hem ett häfte som innehåller tipsen vi gått igenom och teckningsövningar.

Petra Bergström är en behörig bildkonstlärare som jobbat med serieteckning och bildkonstundervisning i flera år med barn och unga i alla åldrar. OBS! Det här programmet är främst avsett för eleverna i åk 6!

Turnétider våren 2017:

Enligt önskemål  i huvudstadsregionen:
1.-27.1. måndagar: förmiddag, tisdagar: hela dagen, torsdag & fredag: eftermiddag
30.1.-24.3. måndag: morgon och sen eftermiddag, tisdagar & fredagar: eftermiddag
3.4.-3.6. måndagar: eftermiddag, tisdagar: hela dagen

Boka Petra här!