12 Dec 2013

SKIDKUL – skoj på skidor

Svenska nu ordnar en ny workshop i samarbete med Finlands Svenska Idrott.

Skidkul-workshopen ordnas vecka 5 i Jyväskylä med omnejd. Datumen du kan välja mellan är 27-31.1.2014.

I Huvudstadsområdet ordnas Skidkul vecka 6 och datumen du kan välja mellan är 3-7.2.2014.

Workshopen är ca 60 min lång och skolan kan ordna flera workshopar under en dag mellan kl. 09.00-15.00.

Om du är intresserad av ett besök till skolan: BOKA

 

 

Arrangeras i samarbete med Finlands Svenska Idrott rf.