10 Jan 2015

Spegelbild – Peilikuva

En musikalisk föreläsning av Jesse Piisinen.

I föreläsningen “Spegelbild – Peilikuva” berättar Jesse P. om sitt skapande och arbete med ungdomar och hur han igenom sina egna erfareheter uppmanar ungdomar att följa sin dröm och ta vara på de möjligheter som ges i livet.

Föreläsningen lämpar sig bäst för lärare, rektorer och andra vuxna, eller som en del i en lärarfortbildning. Till föreläsningen kan man kombinera en workshop med musik som lärande. Föreläsningen kan också göras för elever på andra och tredje stadiet, men formas då så att den passar målgruppen.

Förfrågningar riktas direkt till Svenska nu.