20 Mar 2014

Svenska nu erbjuder LL-bladets pappersversion till 200 lärare

LL-Bladets nya nätupplaga finns här! Där publiceras en stor del, men inte riktigt allt material som finns i den tryckta tidningen. Till varje nummer finns också läsförståelsefrågor som med fördel kan användas som läromaterial i svenskundervisningen. Många lärare vill ha den tryckta tidningar för mera fördjupning och analys!

200 svensklärare får papperstidningen gratis!

Beställningarna riktas till lehtitilaukset@kvl.fi (senast den 28.3.2014). I samband med beställnigen ge kampanjkod Svenska nu. Beställningen gäller för ett år och slutar i april 2015.

LL-Bladet är en lättläst nyhets- och aktualitetstidning som utkommer varannan vecka. I LL-bladet hittar man nyheter om händelser i Finland och utomlands, om sport, kultur och underhållning.