28 May 2014

Svenska nu hade delegationsmöte på Finlands Näringsliv 23.5.2014

Svenska nu delegationen samlades till det årliga mötet på Finlands Näringsliv och hade en särskild fokus på kompetensbehoven i arbetslivet i dag och i framtiden. På mötet hölls följande presentationer:

Svenska nu, VD Gunvor Kronman, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

–  Finlands Näringslivs medlemskartläggning, resume på svenska, sakkunnig Riitta Wärn, Finlands Näringsliv och länken till EK:s kartläggning

–  Affärer eller business?, ekonomie doctor, docent Wilhelm Barner-Rasmussen, Svenska handelshögskolan