18 Apr 2014

Svenska nu läromaterialen

Svenska nu läromaterialen finns nu samlat under rubrikerna:

  • Material för elever
  • Lär dig svenska på nätet
  • Övningar

http://svenskanu.fi/laromaterial/

Framför varje Svenska nu läromaterialsövning hittar du information om innehåll och uppgiftens typ samt vägledning om nivå och svårighetsgrad i form av symboler vid länken till uppgiften:

sanasto = sanasto kuuntelu-3 = kuuntelu kielioppi = kielioppi puhe= puhe  ruotsintuntemus-2 = ruotsintuntemus

tähti = helppo tähtitähti = keskitaso tähtitähtitähti = vaikea tähti vaihteleva= vaihteleva vaikeustaso