29 Oct 2014

Lärare – uppdatera dina Sverigekunskaper!

altAoehWEcKhc9CzVhHvwMQIWmSeyDidO7fM40BSNosQKjK

Sverige efter valet!

Skolfrågorna lyftes upp som ett huvudtema i höstens val i Sverige. På vilket sätt kommer valresultatet att påverka framtiden?

Fortbildningsseminarium för lärare i grundskolan och gymnasiet, övrig personal inom undervisningsområdet samt lärarstuderande med syfte att uppdatera och fördjupa deltagarnas kunskaper om grannlandet Sverige, den svenska kulturen och det svenska samhället.

Tisdag 18.11.2014  i  Tavastehus.

Onsdag 19.11.2014 i Uleåborg.