04 Nov 2015

Sveriges flagga i generös storlek skapades av tusen vykort

Under det gångna året har finländska (finsktalande) ungdomar skrivit vykort till Patrik Sjöberg, den på 1980-talet så framgångsrike svenske höjdhopparen. Till äran av Svenska dagen (6.11.) kommer ett verk bestående av tusen vykort att finnas till påseende i Kampens köpcenter i Helsingfors. Det “postmoderna” verkets framsida bildar en 15 kvadratmeter stor svensk flagga och på baksidan av verket står att läsa de tusen hälsningar till Patrik Sjöberg, som är skrivna av skolelever på svenska.

Vykorten hör till den tvåspråkiga pjäsen “Med kärlek till Patrik”, vars mål har varit att motivera finskspråkiga ungdomar att studera svenska. Föreställningen har turnerat i skolor runt om i landet under det gångna året. Till föreställningen hörde en förhandsuppgift, där publiken skulle ta reda på vem Patrik Sjöberg är och sedan skriva en hälsning åt honom på svenska, på de gula och blåa postkort som skolorna hade blivit tillskickade på förhand. De skrivna vykorten fungerade som inträdesbiljett till föreställningen. I slutet av föreställningen avslöjades de uppsamlade vykortens ändamål: av dem skulle det byggas en väldig svensk flagga som överraskning åt Patrik Sjöberg, som i år firat jämna femtio år fyllda.

De hälsningar som ungdomarna har skrivit till Sjöberg är av de mest varierande slag. Många har gratulerat honom för vad han uppnått inom idrotten. En del av unngdomarna har frågat honom hur han har det idag och hur han klarade sig genom svårigheterna och sitt tragiska förflutna. Bland vykortshälsningarna ryms det öven med en stor dos landskampsanda, samt humor och mängder av teckningar. In alles samlades över 2 000 vykort ihop.

Den i föreställningen förekommande berättarens fientliga attityd gentemot det svenska språket grundar sig på den framgångsrika svenska höjdhopparen Patrik Sjöbergs framgångar under 1980-talet, med vilken berättaren har fört en tärande, inre kamp ända sedan barndomen. Under den humoristiska och varma föreställningen hittar berättaren ändå en ny infallsvinkel till det svenska språket, finlandssvenskarna och till Patrik Sjöberg, icke att förglömma. Föreställningen har planerats och skrivits av Kari Jagt (FIA). Frank Skog (FIA) står för regin och han har även översatt de svenska partierna i föreställningen. Jagt, som har finska som modersmål, agerar som enda skådespelare på scenen, men han får flankstöd av sina finlandssvenska kolleger via inbandade c-kasetter.)

“Med kärlek till Patrik” har producerats med stöd av Svenska Kulturfonden. Samarbetsparter i detta projekt är Tammerforsbaserade Ahaa Teatteri, Nätverket Svenska Nu, Helsingfors stads ungdomstjänst och Vaskivuoren lukio i Vanda.

Vykortsflaggan hänger i Atrium, i Kampens köpcentrum och den finns till påseende t.o.m. söndagen den 8.11.

Tilläggsinformation:

Kari Jagt
tel. 041 535 6599
jagtkari@gmail.com
https://www.facebook.com/events/772202059575993/

medkärlektillpatrik