skolprogram Tag

Ester, 16 år, sitter uttråkad i söndagsskolan, som hennes föräldrar drar. Hon är född och uppvuxen på den lilla orten, där allt går i samma bana. Månadens nordiska film i Åbo på Logomo, Move 2-salen. Visningarna är gratis för skolgrupper som anmäler sig på förhand.